Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz oraz Powiatu Olkuskiego!

W ostatnim czasie na forach internetowych toczyły się dyskusje na temat oferty komunikacji miejskiej w Powiecie Olkuskim. Pojawiły się opinie – całkowicie słuszne – o potrzebie rozszerzenia istniejącej dziś listy kursów Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu o nowe, w tym weekendowe, nocne, czy do atrakcji turystycznych regionu, jak zamek w Rabsztynie i Pustynia Błędowska. Gwarantuję Państwu, że każdy pomysł jest dla nas – gospodarzy Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Klucz – ważny oraz analizowany z zarządem ZKG „KM” pod kątem możliwości jego realizacji. Odważnie myślimy o rozwoju transportu zbiorowego na terenie naszych gmin, dlatego najpierw przewodniczący zarządu ZKG „KM”, potem również ja osobiście, już od lutego tego roku apelujemy do wicestarosty Pauliny Polak, która sprawuje nadzór m.in. nad Wydziałem Komunikacji i Transportu i Zarządem Drogowym w Olkuszu, o to, by Powiat Olkuski współtworzył z nami ofertę komunikacji zbiorowej. Mimo trwającej od 6 miesięcy korespondencji nie udaje się nam uzyskać stanowiska w tej sprawie, dlatego postanowiłem przedstawić ją Państwa publicznej ocenie.

Od lat przejazdy w ramach ZKG „KM” współorganizują gminy Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław. Każda z nich z własnego budżetu dopłaca do istniejących linii, ponieważ dochód ze sprzedaży biletów nie równoważy kosztów organizacji komunikacji miejskiej. To są miliony wykonanych rocznie kilometrów, często między miejscowościami zlokalizowanymi w różnych gminach. Najwięcej z miejskiego budżetu dorzucają się jednak Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz – w 2022 roku aż 7 mln złotych. Dla wszystkich gmin wartość rocznej dotacji wynosi aż 12 mln złotych.

Powiat Olkuski nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją połączeń o charakterze ponadgminnym, do czego jest zobowiązany treścią art. 4. ust. 1. ustawy o samorządzie powiatowym, stanowiącego, że zadania dotyczące transportu zbiorowego należą do ustawowych obowiązków powiatu. A przecież do takich przejazdów należy zakwalifikować kursy pomiędzy Olkuszem, Bukownem, Bolesławiem i Kluczami. Gdyby tego było mało, Powiat Olkuski wręcz utrudnia rozwijanie oferty ZKG „KM”, gdyż podległy wicestaroście Zarząd Drogowy jako jedyny pobiera od każdego przewoźnika maksymalne przewidziane ustawą opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych. Trzeba zaznaczyć, że wspomniane cztery gminy solidarnie, dla dobra Mieszkańców, zrezygnowały z pobierania takich opłat.

Często słyszę od Państwa opinie, że sytuacja, w której na kursy typowo powiatowe zrzucają się cztery gminy, a nie Powiat Olkuski, jest kuriozalna. W dodatku Powiat pobiera jeszcze opłaty za każdy postój autobusu na swoich przystankach. Przecież w ten sposób Powiat Olkuski wręcz zarabia kosztem chociażby młodzieży dojeżdżającej do szkół średnich czy seniorów leczących się w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Nie trzeba nikogo przekonywać, że kwestia ta wymaga natychmiastowego uregulowania. Tym bardziej dziwię się, że od 6 miesięcy, mimo trwającej wymiany pism między ZKG „KM”, Powiatem Olkuskim i Gminą Olkusz, wicestarosty Pauliny Polak nie stać było na choćby ogólną odpowiedź dającą lub odbierającą nadzieję nawiązania współpracy przy organizacji kursów międzygminnych oraz zniesienia opłaty za korzystanie z przystanków przy drogach powiatowych. Zamiast wyrażonej wprost chęci współpracy dowiaduję się, że wicestarosta „z zażenowaniem” przyjmuje moje kolejne pisma, które – jej zdaniem – „nie stanowią oficjalnego zaproszenia do rozmów dotyczących ewentualnego zmniejszenia opłat za korzystanie z przystanków”. Rozwiązanie tych problemów byłoby przecież znakomitym impulsem do dalszego rozwoju komunikacji zbiorowej w regionie, na czym zyskają wszyscy Państwo!

Biorąc pod uwagę szalejącą inflację, która wiąże się z drastycznym wzrostem cen paliw, usług i kosztów pracy, zdaję sobie sprawę, że realizacja nowych pomysłów poprawiających ofertę lokalnego transportu zbiorowego będzie wiązała się z koniecznością wygospodarowania dodatkowych środków finansowych. Żeby kosztami zwiększenia liczby kursów nie obarczać bezpośrednio Mieszkańców w rosnących cenach biletów, najbardziej logicznym krokiem jest włączenie się Powiatu Olkuskiego do współdziałania w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Zwłaszcza, że to jego ustawowy obowiązek.

W tym tygodniu zdecydowałem się przesłać do wicestarosty kolejne pismo, powtarzając dotychczasowe wnioski o współpracę. Niestety, w obawie, że po raz kolejny nie uzyskam konstruktywnej odpowiedzi, postanowiłem dodatkowo publicznie zadać poniższe pytania, licząc, że tym razem tematu nie uda się „zamieść pod dywan”:

  1. Kiedy zarząd Powiatu Olkuskiego podejmie inicjatywę likwidacji pobierania opłat za zatrzymywanie się autobusów na przystankach przy drogach powiatowych?
  2. Kiedy zarząd Powiatu Olkuskiego podejmie inicjatywę współfinansowania przewozów międzygminnych, do czego jest zobowiązany ustawą o samorządzie powiatowym?

O tym, że – jako burmistrz Miasta i Gminy Olkusz – zabiegam o rozwój komunikacji miejskiej najlepiej świadczy fakt, że to z mojej inicjatywy Związek dokonał zakupu nowego taboru pojazdów, które znacząco podniosły komfort podróżowania. Dziś ZKG „KM” przygotowuje się do zakupu interaktywnych tablic informacyjnych, które dodatkowo usprawnią korzystanie z komunikacji miejskiej.

Tym bardziej włączenie Powiatu Olkuskiego w finansowanie transportu zbiorowego opłaci się wszystkim Pasażerom. Jeżeli jednak z jakichś powodów w Powiecie nie ma takiej chęci, to uważam, że osoby decydujące powinny mieć odwagę wprost się do tego przyznać. Dziś wicestarosta Paulina Polak wybiera trzecią drogę – udawania, że tematu w ogóle nie ma. Czas jednak mija, a w interesie wszystkich Mieszkańców jest, by Powiat w końcu zaczął dostrzegać zarówno lokalne potrzeby Pasażerów, jak i swoje ustawowe obowiązki. Apeluję do Zarządu Powiatu  o pełne zaangażowanie sił i środków w celu uatrakcyjnienia oferty przewozowej na obszarze Powiatu, bo takie są oczekiwania Mieszkańców Powiatu Olkuskiego.

Z wyrazami szacunku i życzeniami udanych wakacji.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz