Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Z A W I A D O M I E N I E

 

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2019 r. (środa) o godzinie 14.00, w sali obrad tut. Urzędu przy ul. Rynek 1, rozpocznie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej w Olkuszu, według porządku  obrad, zgodnie z którym w pkt 8 opiniowany będzie nowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu, obejmujący swoimi granicami m. in. teren po byłej fabryce OFNE przy Al. 1000 - lecia (wersja przed dalszym procedowaniem).

Projekt planu miejscowego dotyczy propozycji zmian zagospodarowania terenów, m.in. w zakresie możliwości gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.