Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu dołączył do elitarnego grona instytucji mogących poszczycić się certyfikatem „Przyjazny Urząd”. Kapituła IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości dla Instytucji Administracji Publicznej „PRZYJAZNY URZĄD” doceniła jakość pracy olkuskiego magistratu, wprowadzone udogodnienia dla klientów urzędu oraz sposób informowania mieszkańców o podejmowanych działaniach.

- Przyznany certyfikat jest formą docenienia efektów reorganizacji w naszym urzędzie i bardzo ciężkiej pracy całej załogi nad usprawnieniem procedur związanych z obowiązkami względem mieszkańców Gminy Olkusz. Jestem bardzo dumny ze swoich pracowników, którzy robią wszystko, aby sprostać wymaganiom współczesnego społeczeństwa – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. – Kierujemy się dewizą, że mamy służyć mieszkańcom najlepiej, jak potrafimy, co w praktyce przekłada się na sprawne działanie i przejrzystość naszej pracy zarówno pod względem finansowym, jak również decyzyjnym. Stąd bardzo dużo uwagi przykładamy do bieżącego informowania mieszkańców o tym, nad czym pracujemy i jakie ma to konsekwencje dla mieszkańców – dodaje.

Te właśnie aspekty w dwóch etapach zweryfikowała i oceniła kapituła nagrody, w skład której weszły niezależne osoby specjalizujące się w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawiciele środowisk praktyków zarządzania publicznego. Kapitułę tworzą bowiem badacze pracujący na czołowych polskich uniwersytetach. Kapituła zwróciła uwagę na wyniki kontroli zewnętrznych, jakie miały miejsce w urzędzie w ostatnich latach, systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez urzędników i kadrę zarządzającą, innowacyjne zarządzanie urzędem, wykorzystanie elektronicznych narzędzi w komunikacji, a także sposób konsultowania z mieszkańcami planowanych zmian w Gminie Olkusz. Uwagę zwrócono również na przeprowadzone w urzędzie remonty i udogodnienia, a także na zdobyte w ostatnim czasie nagrody i wyróżnienia dla miasta w ogólnopolskich konkursach oraz plebiscytach.

Statuetkę i certyfikat potwierdzający otrzymany tytuł „Przyjazny Urząd” odebrał burmistrz Olkusza Roman Piaśnik podczas gali, jaka odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.