Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

UMiG OlkuszUrząd Miasta i Gminy w Olkuszu informuje, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podjął decyzję o dopuszczeniu do ruchu drugiego etapu obwodnicy bez konsultacji z Gminą, co uniemożliwiło przeprowadzenie skutecznej akcji informacyjnej dotyczącej zmiany organizacji ruchu na tym odcinku.

Natychmiast po informacji o pierwszym zdarzeniu Burmistrz interweniował w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie.