Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

O głównych wyzwaniach stojących przed gminami z terenu powiatu olkuskiego rozmawiali włodarze miast z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Delegacji z Krakowa przewodniczyli wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. W spotkaniu, które odbyło się 11 marca w olkuskim starostwie powiatowym, wziął udział również minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wcześniej jednak wicemarszałek Smółka miał okazję zapoznać się z planowanymi i wykonanymi pracami w obrębie budynku dawnego starostwa oraz podziemi ratusza.

- Wizyta władz wojewódzkich w miejscu tak ważnym dla Olkusza, w czasie trwającej bardzo ambitnej oraz trudnej inwestycji, jest naprawdę bardzo cenna. Liczę, że Pan Marszałek, dotykając olkuskiej historii i zapoznając się z wyzwaniami związanymi z rewitalizacją Kwartału Królewskiego, poczuł jak ważny jest to projekt dla całej olkuskiej społeczności. Mam nadzieję, że podobne spotkania będą odbywały się systematycznie – z pożytkiem dla mieszkańców naszej gminy – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Marszałek

Po wizycie w objętym remontem budynku dawnego starostwa, gdzie władze Gminy Olkusz zaprezentowały plany związane z przebudową tego obiektu, w siedzibie władz powiatu przy ul. Mickiewicza odbyła się zasadnicza część spotkania Samorządu Województwa Małopolskiego z Samorządowcami Powiatu Olkuskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów różnych szczebli oraz minister Andrzej Adamczyk.

Marszałek

- Jest mi niezmiernie miło, że możemy spotkać się dzisiaj na olkuskiej ziemi. Chcemy wsłuchiwać się w problemy, z którymi borykają się mieszkańcy tego powiatu. Bez pomocy gospodarzy miejscowości nie jesteśmy w stanie rozeznać tych problemów. Rozmowy z samorządowcami to dla nas inspiracja, aby tworzyć nowe programy, których korzyści odczują przede wszystkim mieszkańcy. Chcemy wspierać rozwój projektów samorządowych ze środków budżetu województwa - mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Marszałek

Podczas spotkania, którego gospodarzami byli Paweł Piasny starosta olkuski oraz Jacek Osuch przewodniczący rady powiatu, zgromadzeni mogli dowiedzieć się o planowanych projektach, na dofinansowanie których samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie, przedstawione zostało podsumowanie zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych na terenie powiatu olkuskiego, a także – planowane przez władze wojewódzkie – dalsze inwestycje. Minister Andrzej Adamczyk zapowiedział rządowe projekty wsparcia przebudowy dróg samorządowych oraz poprawy liczby i jakości połączeń komunikacją zbiorową poprzez ustawę likwidującą tzw. białe plamy komunikacji. Nie zabrakło również pytań, m.in. o przebudowę DK 94, czy kwestie finansowania trwających lub planowanych inwestycji.

Marszałek