Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Immatrykulacja, czyli uroczyste przyjęcie studentów pierwszego roku w murach uczelni, dla młodych adeptów nauki zawsze jest przeżyciem niezwykłym. W tym dniu to oni są w centrum uwagi. Nie inaczej było w Olkuszu, gdzie 28 października studenci zamiejscowego wydziału Wyższej Szkoły Biznesu oficjalnie rozpoczęli naukę. Życzenia wielu sukcesów naukowych składały władze uczelni, Poseł na Sejm RP Lidia Gądek oraz gospodarz Olkusza Burmistrz Roman Piaśnik.

WSB Inauguracja roku

Zaproszonych na inaugurację gości przywitał dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich WSB. W okolicznościowym przemówieniu przedstawił dorobek naukowy uczelni. Wielu sukcesów studentom i władzom uczelni z ramienia olkuskiego samorządu życzył Burmistrz Roman Piaśnik.

WSB Inauguracja roku

W następnej części uroczystości nowi studenci Wyższej Szkoły Biznesu Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu złożyli ślubowania, a najbardziej aktywni starsi koledzy dyplomy za wybitne osiągnięcia naukowe i aktywność.

WSB Inauguracja roku

WSB Inauguracja roku

Uroczystą inaugurację zakończył pouczający wykład dr Joanny Kurowskiej-Pysz dotyczący funduszy unijnych.

WSB Inauguracja roku

Wszystkim studentom rozpoczynającym edukację w szkołach wyższych życzymy samych sukcesów!

WSB Inauguracja roku