Szukaj

„Ślubuję…” – nowa kadencja władz Srebrnego Miasta

7 maja 2024 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Olkuszu IX kadencji. Był to szczególnie ważny dzień dla całego olkuskiego samorządu, ponieważ nowo wybrani radni oraz burmistrz złożyli ślubowania i otrzymali zaświadczenia o wyborze na funkcje, które będą pełnić przez 5 najbliższych lat. W wyborach na burmistrza – już trzeci raz – zwyciężył Roman Piaśnik. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Olkuszu został wybrany Grzegorz Gruca, a wiceprzewodniczącymi Apolinary Ćwięczek, Sebastian Tomsia i Michał Zasucha.

Obrady I sesji Rady Miejskiej w Olkuszu otworzył najstarszy z radnych IX kadencji Henryk Gamrat. Zaświadczenia o wyborze wręczyli nowym radnym przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej – Katarzyna Tomsia oraz Jerzy Skowroński.

Po tym, jak radni w tajnym głosowaniu wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym został Grzegorz Gruca, stał się on odpowiedzialny za prowadzenie dalszej części obrad. Wskazano również trzech wiceprzewodniczących: Apolinarego Ćwięczka, Sebastiana Tomsię i Michała Zasuchę.

Zaświadczenie o wyborze na funkcję burmistrza Miasta i Gminy Olkusz otrzymał również zwycięzca wyborów Roman Piaśnik, który złożył ślubowanie i wygłosił przemówienie, w którym podkreślał potrzebę współpracy w ramach jednej drużyny samorządowej.

Liczę, że znajdziemy wspólny język i zostawimy po sobie trwały ślad w historii naszego miasta i gminy. Deklaruję otwartość na Państwa poglądy i chęć wspierania działań w imię dobra naszych mieszkańców – mówił, zwracając się do radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.

Na pierwszą sesję nowej kadencji, która przybrała uroczysty charakter, licznie przybyli goście, rodziny nowych reprezentantów miejskiego samorządu oraz przedstawiciele jednostek i instytucji podległych oraz współpracujących z magistratem, by złożyć gratulacje bohaterom dzisiejszego dnia.

 

Radni IX kadencji z poszczególnych okręgów wyborczych, którzy złożyli ślubowanie w dniu 7 maja 2024 roku.

Okręg nr 1

 • Maria Beszterdo
 • Henryk Gamrat 
 • Katarzyna Kamionka
 • Anna Kwaśniewska
 • Julita Mikucka
 • Sebastian Tomsia
 • Michał Zasucha

Okręg nr 2

 • Tomasz Babiuch
 • Kamil Czopek
 • Piotr Grabarczyk
 • Grzegorz Gruca
 • Wojciech Panek
 • Paulina Polak
 • Tomasz Witecki

Okręg nr 3

 • Apolinary Ćwięczek  
 • Mariusz Gaszczyk
 • Renata Jurczyk 
 • Małgorzata Postołek
 • Zbigniew Stach
 • Piotr Ziarnik

 

Radnym z okręgu nr 1 został wybrany również Paweł Piasny, który był nieobecny na pierwszej sesji IX kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu.

Skip to content