Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Mieszkańcy,

Nadszedł czas corocznych wiosennych porządków. Wszyscy zwracamy szczególną uwagę na czystość na terenie naszej Gminy wiedząc, że stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas: zarówno o władzach, jak też o samych Mieszkańcach – mówi o naszej trosce o dobro wspólne, ale też o kulturze, jaką reprezentujemy. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko władz samorządowych, ale także Mieszkańców.

W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowości oraz zdrowie wszystkich Mieszkańców musimy pamiętać, że nie wolno nam wyrzucać śmieci do lasów, przydrożnych rowów, wylewać ścieków na pola czy spalać odpadów w domowych kotłowniach. Są to przykłady postępowania nie tylko niezgodnego z prawem i związanego z sankcjami karnymi, ale także sprzecznego z podstawowymi zasadami życia w społeczeństwie.

Obowiązujący na terenie Gminy Olkusz system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia każdemu Mieszkańcowi odbiór dowolnej ilości odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. Odpady wielkogabarytowe są odbierane zgodnie z publikowanymi harmonogramami. Można je również w każdej chwili dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olkuszu przy ul. Partyzantów 5. Nie ma żadnego logicznego powodu, aby odpady te porzucać w miejscach publicznych. Wygodnictwo oraz brak wyobraźni nie stanowią żadnego usprawiedliwienia.

W miejscowościach, w których została wybudowana sieć kanalizacyjna prawo nakłada na Mieszkańców obowiązek przyłączania się do niej. Wkrótce uruchomimy w Urzędzie kolejną pulę środków przeznaczoną na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych przepompowni ścieków. Zgodnie z zapowiedzią, Straż Miejska dokonuje kontroli w zakresie regularnego odbioru nieczystości ciekłych z szamb.

Pomimo nadal występujących niedociągnięć, w porównaniu do lat ubiegłych dostrzegam poprawę estetyki przestrzeni publicznej. Zwiększa się świadomość nas wszystkich – wiemy, że troska o środowisko wolne od zanieczyszczeń to nie tylko szereg przepisów prawa, ale także obowiązek w stosunku do przyszłych pokoleń.

Dbajmy wspólnie o publiczne place, lasy i wszystkie te miejsca, w których chętnie spędzamy czas. Nie zatruwajmy środowiska naturalnego – jeśli nie z obawy przed mandatem, to przez wzgląd na innych. Wszyscy jesteśmy gospodarzami, a Gmina Olkusz to nasze wspólne dobro. Naszym obowiązkiem jest o nie dbać.

Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci, bądź zauważa śmieci wyrzucane w miejscach publicznych (także w lesie i nad rzekami) proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską – tel. 32 647 89 00 (pn.– pt. 6:30-21:30, sob. 7:00-15:00) lub z Policją.