Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż w związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r., rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz.

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu.
Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 3 marca 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r w formie:

 1. Spotkań w dniu 3 marca 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz (Sala Narad), na których omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Olkusz – na podstawie danych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy.
  Harmonogram spotkań:
  1. Spotkanie 1: (grupy przedstawicielskie)
   godzina 13.00
   Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, Przewodniczący Osiedli, Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Przedsiębiorców, Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowej Komendy Policji, Zespół roboczy
  2. Spotkanie 2:
   godzina 15.30
   Wszyscy Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz
 2. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.oklusz.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026"). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu drogą korespondencyjną (Rynek 1, 32-300 Olkusz) oraz elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.

Projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 3 marca 2016 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu - www.umig.olkusz.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026") oraz w pokoju 334 w UMiG Olkusz. Formularz konsultacyjny oraz ankietę będzie można pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
/-/ Roman Piaśnik