Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Znane są już wyniki pierwszego naboru prowadzonego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina Olkusz otrzymała 30 milionów złotych dofinansowania na budowę wielofunkcyjnego obiektu z lodowiskiem na Czarnej Górze oraz modernizację krytej pływalni w Szkole Podstawowej Nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym na Osiedlu Młodych. Uzyskane dofinansowanie pozwoli sfinansować 90% kosztów obu inwestycji.

Nowe dowody osobiste od 7 listopada 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik informuje o zmianie organizacji ruchu w dniach od 29 października 2021 roku do 2 listopada 2021 roku, mającej na celu upłynnienie ruchu w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.

Od piątku 29 października od godziny 7:00 do wtorku 2 listopada do godziny 20:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na wjeździe z Drogi Krajowej 94 do cmentarza oraz na ulicach osiedla Piaski, dolotowych do cmentarza. Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ul. Kruszcowej w kierunku ul. Ołowianej oraz ul. Powstańców Śląskich w kierunku ul. Budowlanych.

Szczegółowa mapa przedstawiająca zmianę organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” przygotowuje dodatkowe linie zapewniające transport w tym okresie.

Pobierz: Organizacja ruchu Wszystkich Świętych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce był gospodarzem miejsko-gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, tradycyjnie obchodzonych 14 października. Dzień Nauczyciela stał się okazją do serdecznych życzeń kierowanych pod adresem nauczycieli oraz wszystkich osób związanych z edukacją.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały Nr XLI/573/21 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1033/21 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia umów z gminami dotyczących udzielenia pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego w  2021 r.

W ramach ww. konkursu Gmina Olkusz otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 6 799,80 zł na organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone szkoły wiejskie z terenu naszej gminy. Planuje się organizację autokarowych wycieczek jednodniowych dla każdej ze szkół pod wspólnym hasłem „Śladami górnictwa srebra, ołowiu i cynku na ziemi olkuskiej”.

W ramach ww. konkursu sołectwo Gorenice otrzymało wyróżnienie w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”. Przyznana nagroda w wysokości 10 000 zł - decyzją Rady Sołeckiej – przeznaczona zostanie na realizację zadania własnego gminy Olkusz pn. „Zakup wyposażenia do pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich w Gorenicach”.

W czerwcu tego roku została zainaugurowana akcja „Czysty Olkusz – wspólna sprawa”. W jej ramach burmistrz Roman Piaśnik, wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu i mieszkańcami gminy Olkusz, posprzątali okolice obwodnicy na Os. Młodych. Teraz zakończony został kolejny etap akcji – konkurs plastyczny dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych.

Wybrzmiały ostatnie dźwięki organów Hansa Hummla. W niedzielny wieczór zakończyły się trwające od 8 października XXII Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej.

Ulice: Nad Karczmą i Żurawia w Niesułowicach, kolejny etap przebudowy chodnika w Witeradowie, a także chodnik prowadzący w kierunku ogródków działkowych na ul. Żuradzkiej – te inwestycje zostały oddane do użytku na początku października. Łączny koszt prac wyniósł 245 tys. złotych.

24.10 (niedziela) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu po trzyletniej przerwie zaprasza na „Rodzinne Rozgrywki Sportowe”. Będzie to cykl 3 spotkań o charakterze sportowo – rekreacyjnym z dużą dawką dobrej zabawy, rozgrywanych od października br. do maja 2022 r. W zawodach mogą brać udział dwuosobowe drużyny składające się z dzieci i rodziców, rywalizujące w podziale na  3 kategorie wiekowe:

  1. przedszkolaki z grup zerowych – rocznik 2015
  2. dzieci ze szkół podstawowych klasy 1-3 – rocznik 2012 – 2014
  3. dzieci ze szkół podstawowych klasy 3-6 – rocznik 2009 – 2011

7 października w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy MOK.

Osiem sołectw z województwa małopolskiego zostało dostrzeżonych w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś – konkursie, organizowanych przez Województwo Małopolskie, którego celem jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Wyróżnienie, a także nagrodę w postaci dotacji w wysokości 10 tys. złotych, otrzymało sołectwo Gorenice. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 29 września w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.