Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Tysiące Mieszkańców i Gości Srebrnego Miasta przybyło w weekend 3-4 czerwca, by wspólnie świętować Dni Olkusza. Fani z pewnością na długo zapamiętają koncerty swoich ulubionych gwiazd, występujących w niedzielę: Zespołu IRA oraz piosenkarki Margaret. Dużą energię sceniczną zaprezentował również Nick Sinckler, który – wspólnie z Morningstar Orchestra – przypomniał utwory Micheala Jacksona, w niezwykłej symfonicznej aranżacji.

Niezwykle radosny charakter przybrały uroczyste obchody, kończące cykl wydarzeń, organizowanych w Szkole Podstawowej w Gorenicach, z okazji jubileuszu 70-lecia jej istnienia. Zaproszeni goście nie szczędzili z tej okazji życzeń, a także pochwał pod adresem uzdolnionej młodzieży.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o przystąpieniu do wyborów ławników na kadencję  2024 - 2027

Gmina Olkusz otrzymała 19.000 zł z konkursu „Kapliczki Małopolski" na konserwację techniczną i estetyczną kamiennej figury

Już tradycyjnie – w pierwszy weekend czerwca – odbędą się Dni Olkusza 2023. Tegoroczną edycję święta wszystkich Mieszkańców uświetnią swoimi występami znakomite gwiazdy: IRA oraz Margaret. Z kolei Nick Sinckler, wspólnie z Morningstar Orchestra, wykonają program Golden Hits of Michael Jackson Symfonicznie. Nie braknie również atrakcji towarzyszących, m.in. występów lokalnych artystów, korowodu ulicami miasta, wesołego miasteczka, czy pokazu laserów.

Świetnego wyboru dokonali wszyscy ci, którzy postanowili spędzić pierwszy weekend czerwca na wspólnej zabawie na olkuskim rynku podczas Święta Srebra – Dni Olkusza 2023

30 maja 2023 roku odbyła się sesja, w czasie której Rada Miejska w Olkuszu zdecydowała o udzieleniu burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2022 rok.

Nazwa programu: Program wieloletni ,,Senior+” na lata 2021-2025 - dofinansowano ze środków budżetu państwa 

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu ,,Senior+” w roku 2023

Całkowity koszt zadania publicznego: 305 320 ,00 zł

Kwota dofinansowania: 129 600,00 zł

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła wydarzeniom pierwszego dnia Święta Srebra – Dni Olkusza 2023.

Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 2023 r.

Źródło finansowania:

W dniu 24.05.2023 r. podpisano Umowę dotacji pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Olkusz.

Na podstawie powyższej umowy, Gmina Olkusz otrzymała w 2023 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 41 000,00 zł.

Projekt „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

 

Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przyznana kwota na realizację zadania grantowego wynosi 400 000,00 zł.

Dzisiaj w olkuskim Centrum Kultury przy ulicy Szpitalnej odbywał się VI Olkuski Dzień Seniora,

Coroczną tradycją stały się spotkania burmistrza Romana Piaśnika z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, którzy przeszli już na emeryturę. Dla wielu z nich, ciągle żywo interesujących się ważnymi dla Gminy Olkusz sprawami, jest to bardzo dobra okazja do zorientowania się w bieżących sprawach.