Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 12.09.2022 r. do 02.10.2022 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 287 obręb Podlesie w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: sieć gazowa,

- działki nr ew. gr. 468/1, 468/2, 468/4 obręb Olkusz w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektryczny,

- działka nr ew. gr. 164 obręb Bogucin Mały w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektryczny i zestaw złączowo-pomiarowy,

- działki nr ew. gr. 967/3, 968/11, 968/73, 968/87, 968/91, 968/104, 968/141, 968/150, 968/154, 997/8, 1001/8, 1003/5, 1003/6, 1005/7, 1005/12, 5597, 5600 obręb Olkusz w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym  w godz. 800-1600 (pn), 700-1500 (wt - pt) - pok. nr 308 lub pod numerem telefonu  32 626-01-58.