Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 27.09.2021r. do dnia 17.10.2021r. opublikowany będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy:

 

- części działek nr 2125/5, nr 2833 o łącznej powierzchni 500m2 położonych w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej z przeznaczeniem pod ogród przydomowy (działki zajmowane na podstawie obowiązującej umowy dzierżawy), na czas nieokreślony. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2115/29 o powierzchni 90m2 położonej w Olkuszu przy ul. Na Skarpie z przeznaczeniem pod ogród przydomowy (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy), na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 421 o pow. 10920m2 oraz działka nr 423/1 o pow. 5365m2 położona w Osieku z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 80,00zł z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 342/3 położona w Witeradowie o powierzchni 21777m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 300,00zł z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2638/4 o pow. 28m2 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na czas nieokreślony. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 55,10zł brutto (tj. 1,60zł/m2netto) z terminem płatności rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 4263 położonej w Olkuszu przy ul. Osieckiej o pow. 21m2 z przeznaczeniem pod działalność handlową na placu targowym na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1956.2021 z 08.09.2021r. w wysokości 126,00zł netto (tj. 154,98zł brutto) z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- dzierżawa części działek nr 3860, nr 3853, nr 3852, nr 3861, nr 3880, nr 3873 położonych w Olkuszu przy ul. Ks. Kan. St. Gajewskiego o łącznej powierzchni 1000m2  z przeznaczeniem na prowadzenie ćwiczeń i treningów bojowych na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1968.2021 z 16.09.2021r. w wysokości 500,00zł netto (tj. 615,00 zł brutto) z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- części działek nr 617/44, nr 2114/35 oraz działki nr 741/17, nr 741/10 położone w Olkuszu obr. Pomorzany o łącznej powierzchni 770m2 z przeznaczeniem pod dojazd, dojście oraz zamontowaną wagę samochodową na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 505,00zł netto (tj. 621,15zł brutto) na okres 1 roku z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry.

 

 W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.