Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dzisiaj mija dokładnie 30 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych, jakie odbyły się 27 maja 1990 roku. Ten dzień – 27 maja – został ogłoszony przez Sejm RP w 2000 roku „Dniem Samorządu Terytorialnego”. 

Przed 30 laty, 27 maja 1990 roku, Polacy poszli do urn, żeby w pierwszych wolnych wyborach samorządowych w powojennej historii naszego kraju oddać głos na swoich reprezentantów do samorządu gminnego. Było to wydarzenie niezwykle ważne, jeden z najważniejszych punktów zwrotnych w historii III RP. Ustanowienie samorządu, było decyzją przełomową. Władza lokalna została ściśle związana z wolą mieszkańców. Wreszcie poczuliśmy się gospodarzami w naszym wspólnym domu. Dzięki reformie samorządowej ożywiły się lokalne wspólnoty i powstał silny impuls do tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego. To właśnie ustanowienie samorządu terytorialnego wniosło do życia publicznego wiele nowych i cennych wartości.

 

- Planowaliśmy, że dzisiaj spotkamy się z osobami, które przez te 30 lat przyczyniły się do rozwoju samorządności w naszym mieście i gminie; radnymi i burmistrzami poprzednich kadencji, byłymi i obecnymi dyrektorami gminnych jednostek, działaczami społecznymi. Chcieliśmy wszystkim im podziękować za pracę, jaką wkładali w rozwój naszej lokalnej społeczności. Planowaliśmy także okolicznościową wystawę i publikację. Jednak z racji na stan epidemii, musieliśmy zweryfikować nasze plany. Choć nie możemy tego dnia świętować wspólnie, chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia obecnym i byłym pracownikom szeroko pojętego samorządu terytorialnego – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

W pierwszych wyborach samorządowych 27 maja 1990 roku wybrano Radę Miejską w Olkuszu, która składała się z 32 radnych. Poza jednym radnym, który startował, jako niezależny kandydat, pozostali wywodzili się z Komitetu Obywatelskiego Ziemi Olkuskiej „Solidarność”. Na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej radni wybrali doktora Mateusza Nowaka, a na stanowisko burmistrza Mariana Bilińskiego, który pełnił tę funkcję do 1992 roku.

 

 

Pierwsza dekada działania samorządu była pionierskim i trudnym okresem. Sporym wyzwaniem było ustalenie nowych struktur działania przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz mieszkańców. Mimo trudności, w zmieniających się warunkach politycznych, gospodarczych i społecznych, na terenie miasta i gminy Olkusz realizowano duże przedsięwzięcia infrastrukturalne. Skutkowało to zdecydowaną poprawą stanu infrastruktury technicznej, która jest stale rozbudowywana i modernizowana, w celu zaspokojenia rosnących potrzeb przedsiębiorców i mieszkańców.