Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Uczniowie w tym roku cieszyli się z przedłużonych wakacji. Nietypowo, bo 3 września, przekroczyli oni szkolne progi. Wielu uczniów z ciekawością przyglądało się odnowionym salom i nowemu wyposażeniu, bowiem olkuskie szkoły systematycznie podnoszą jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych. Oficjalne obchody pierwszego dnia szkoły w tym roku obchodzone były w Braciejówce. Rodzice dzieci z tej miejscowości świętowali utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Rozpoczęcie roku

- Szkoła w Braciejówce pięknie się rozwija. Utworzyliśmy drugi oddział przedszkola, wyremontowaliśmy sale, a w tym roku szkolnym uczniowie wyjadą na wymianę zagraniczną dzięki programowi Erasmus. Dzięki temu, drodzy Rodzice, możecie mieć pewność, że Wasze pociechy są w naprawdę dobrych rękach – mówił Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Rozpoczęcie roku

Pracę, jaką wspólnie wykonały władze miasta, dyrektor szkoły Beata Furman i grono pedagogiczne, szczególnie docenił ks. Michał Borda, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Sosnowieckiej. W czasie Mszy św., która poprzedziła oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego, wskazywał, że zaangażowanie wszystkich zainteresowanych losem szkoły w Braciejówce jest idealnym oddaniem idei wychowania zgodnej z duchem zaproponowanym przez Papieża Franciszka. Podkreślał również profesjonalizm władz miejskich w organizacji lekcji religii w szkołach – Dziękuję za szacunek dla nauczycieli religii i za pełen profesjonalizm z państwa strony w organizowaniu lekcji religii w przedszkolach i w szkołach, które podlegają państwa jurysdykcji. Zawsze nauczyciele religii z wielkim szacunkiem, z wielką sympatią, z wielkim uśmiechem mówią o współpracy z państwem – mówił ks. Michał Borda.

Rozpoczęcie roku

Rozpoczęcie roku

Rozpoczęcie roku

Już po przejściu do budynku szkoły burmistrz Roman Piaśnik dokonał wizytacji nowego oddziału przedszkolnego. Jego utworzenie to odpowiedź na wnioski rodziców dzieci m.in. z Braciejówki i Troksa. W wystąpieniach zaproszonych gości nie brakowało nawiązań do rozwijającej się szkoły w Braciejówce oraz reformy edukacji. Na koniec wystąpili uczniowie – od tych najmłodszych, do najstarszych. Przypomnieli o tragicznych wydarzeniach 1 września 1939 roku. W drugiej części starali się wczuć w rolę nauczycieli.

Rozpoczęcie roku

Rozpoczęcie roku

Więcej zdjęć z rozpoczęcia roku szkolnego: https://www.facebook.com/umigolkusz/posts/1132660090223164?__tn__=K-R

 

 

Jaka jest kondycja olkuskiej edukacji?

Początek roku szkolnego jest dobrym momentem na to, by spojrzeć na edukację najmłodszych olkuszan z szerszej perspektywy. Tylko w ostatnich dwóch latach wydatki Gminy Olkusz na oświatę wzrosły o blisko 10 mln złotych (z 61,6 mln zł do planowanych na ten rok 71,5 mln zł). W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz, wzrosła liczba oddziałów oraz zatrudnienie nauczycieli specjalistów. W ostatnich dwóch latach wydłużony został czas pracy przedszkoli oraz świetlic szkolnych, utworzono nowe oddziały w przedszkolach. Znacznie wzrosła też liczba zajęć dodatkowych, które wykraczają poza podstawę programowej.

Tylko w ramach przygotowania do tego roku szkolnego w szkołach i przedszkolach przeprowadzono niezbędne remonty i modernizacje, polegające na naprawach dachów, wymianie okien, utworzeniu, dostosowaniu i wyposażeniu pracowni do przedmiotów przyrodniczych, remontach sal, sanitariatów, wymianie oświetlenia czy doposażeniu placów zabaw. Uczniowie Zedermana cieszą się też z nowego boiska przy szkole.

Boisko Zederman

Gmina podejmuje szereg działań dodatkowych, które skierowane są dla uczniów, m.in.:

 • Dodatkowe zajęcia w Przedszkolu Nr 4 i Przedszkolu Nr 9, w ramach których najmłodsi korzystają z dodatkowej opieki logopedycznej, zajęć hipoterapii, multimedialnych, w salach do terapii integracji sensorycznej;
 • Utworzono trzy oddziały sportowe;
 • Wymianę młodzieży i współpracę międzynarodową, np. Szkoła Podstawowa Nr 9 – Niemcy, Szkoła Podstawowa Nr 4 – Włochy, Szkoła Podstawowa Nr 1 – programy Comenius i Erazmus, Zespół Szkolno Przedszkolny w Braciejówce – Erasmus+;
 • Od 2017 roku wszystkie szkoły otrzymały nowoczesny sprzęt w postaci tablic multimedialnych oraz komputerów;
 • Już we wrześniu wszystkie publiczne przedszkola otrzymają oczyszczacze powietrza najnowszej generacji;
 • Wdrażane są nowe programy, takie jak „Niepodległa”, „Godność. Wolność. Niepodległość”, wspomagające rozwój postaw patriotycznych wśród uczniów;
 • Kontynuowane są dodatkowe zajęcia rozwijające z w-f w ramach SKSu – 5 szkół prowadzi bezpłatne zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe uczniów;
 • W ramach projektu „Gimnastyka korekcyjna w szkołach wiejskich”, wspólnie z Klubem Sportowym Flika, 105 uczniów ze wszystkich gminnych szkół wiejskich uczestniczy dwa razy w tygodniu w bezpłatnych zajęciach gimnastyki korekcyjnej;
 • Dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu „Gabinety pielęgniarskie w każdej szkole”, każda olkuska szkoła podstawowa będzie dysponowała nowoczesnym gabinetem opieki zdrowotnej;
 • W ramach programu „Bankowcy w Edukacji” pracownicy instytucji finansowych poprowadzą bezpłatne zajęcia w szkołach podstawowych, polegające na przybliżaniu najmłodszym meandrów wiedzy ekonomicznej;
 • W czasie wakacji i ferii zimowych uczniowie mogą korzystać z darmowej komunikacji miejskiej;
 • W ramach programu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” w Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 9 oraz Szkole Podstawowej Nr 10 utworzone zostały placówki wsparcia dziennego;
 • Na krytym basenie w Olkuszu wdrożony został program „Multisport”;
 • Dzięki przemyślanej organizacji zajęć w każdej olkuskiej szkole podstawowej i przedszkolu uczą się dzieci niepełnosprawne, a Gmina Olkusz zapewnia im transport oraz specjalistyczną opiekę. Przekłada się to łącznie na około 800 godzin zajęć tygodniowo.

- Nie jest to pełna lista inicjatyw, które wprowadzamy. Doszliśmy do etapu, w którym nasza szkolna młodzież naprawdę może angażować się w szereg różnych projektów. Dodatkowo, dzięki temu, że Gmina Olkusz chętnie wspiera rozwój najmłodszych, nasze szkoły są naprawdę dobrze wyposażone. Można powiedzieć, że wkroczyliśmy już w XXI wiek. Tylko w ubiegłym roku na same remonty szkół i przedszkoli Gmina Olkusz przeznaczyła ok. 1,5 mln zł. W tym roku suma ta będzie jeszcze większa – komentuje Paulina Polak, dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.

Przedszkole

- Biorąc pod uwagę fakt, że program edukacyjny po reformie oświaty jest naprawdę wymagający, a uczeń klasy 4 spędza w szkole 27 godzin tygodniowo (w klasie 7 już 36 godzin), trudno jest wdrażać kolejne zajęcia, tak by dzieci i młodzież w domach miały możliwość odrobienia lekcji i wypoczynku – dodaje Bożena Krok, zastępca burmistrza ds. społecznych.

Dlatego wszystkie dodatkowe zajęcia ustalane są w dialogu z dyrekcjami oraz rodzicami. To właśnie ta współpraca pozwoliła na wydłużenie czasu pracy świetlic, czy organizację dodatkowych godzin dla psychologów i pedagogów. W czasie wakacji i ferii zimowych szkoły prowadzą zajęcia opiekuńcze z możliwością korzystania z przyszkolnych obiektów sportowych. Z bardzo dobrymi efektami realizowana jest też współpraca międzynarodowa szkół.

Przedszkole

- Wszystkie szkolne inicjatywy sprawiają, że dajemy naszym najmłodszym szansę na rozwijanie swoich umiejętności oraz zdobywanie wiedzy. Dodatkowe programy dają uczniom gminy Olkusz przewagę w postaci doświadczeń, których pozazdrościć mogą im rówieśnicy z innych miast. Zdaję sobie sprawę z tego, że konsekwentna poprawa jakości edukacji wymaga od nas ciągłej pracy. Widzę jednak profesjonalizm swoich współpracowników, dyrektorów szkół oraz zatrudnianych nauczycieli i wierzę, że podołamy czekającym nas wyzwaniom – podsumowuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.