Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń , obok pok. 207 w dniach od  25.05.2018r. do 06.07.2018r.  wywieszony będzie  wykaz nieruchomości:

-  lokalowej ( mieszkanie nr 4 ) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemcy, położonej w Olkuszu przy ul. M.Curie-Skłdowskiej 43,

-  gruntowej - 0,0770 części działki nr 3065/8 o pow. 881 m2, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste ,

objętych  księgą wieczystą KR1O/00038317/4, stanowiących własność Gminy Olkusz.

 

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 204 lub pod numerem telefonu 32 6260204.