Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Baner nagrodyW tym roku po raz pierwszy przyznane zostaną Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – „TROJAK OLKUSKI”. Pomysłodawcą takiej formy uhonorowania wyróżniających się pracą i postawą przedsiębiorców jest obecny włodarz - Roman Piaśnik. Kandydatów do tej nagrody można zgłaszać do 15 kwietnia. Inauguracyjna ceremonia wręczenia statuetek przewidziana jest na drugą połowę maja.

- W Gminie Olkusz prężnie działa kilka tysięcy podmiotów gospodarczych. To dzięki przedsiębiorcom, ich pomysłowości, otwartości na innowacje, podjętym inwestycjom oraz dbałości o pracowników lokalna gospodarka ma szansę się rozwijać. Podmioty z sektora prywatnego są ważnym partnerem każdego samorządu, dlatego staramy się wspierać rodzimy biznes i ułatwiać przedsiębiorcom działalność w zakresie współpracy na każdym polu – uważa Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. – Chcąc w sposób szczególny wyróżnić tych przedsiębiorców, którzy są wzorem, wystąpiłem z propozycją ustanowienia takiej nagrody. Gorąco zachęcam do składania wniosków w pierwszej, a więc historycznej, edycji tej nagrody.

Statuetki Nagrody „Trojak Olkuski” zostały zaprojektowane przez olkuską artystkę, Wiolettę Sarotę-Stach. Jej symbolika nawiązuje do historii miasta oraz przedsiębiorczości.

O nagrodzie

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz „Trojak Olkuski” i „Srebrny Trojak Olkuski” (nagroda specjalna, którą może przyznać indywidualnie burmistrz) mają charakter honorowy. Celami jej przyświecającymi są: promowanie najlepszych przedsiębiorców działających na terenie Gminy Olkusz oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i tworzenie przyjaznego klimatu zarówno dla miejscowych przedsiębiorców, jak i inwestorów zewnętrznych. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach: Przedsiębiorca Roku oraz Mikroprzedsiębiorca Roku.

Zgodnie z założeniami regulaminu, kandydaci do tej nagrody powinni między innymi: produkować wyroby lub oferować usługi cieszące się uznaniem konsumentów, stosować nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu zapewniające sukces rynkowy, posiadać dobrą sytuację finansową i osiągać rentowność działalności gospodarczej, inwestować w rozwój firmy, miasta i regionu, stwarzać dobre warunki pracy i płacy pracownikom, podejmować działania promujące i kreujące pozytywny wizerunek Miasta i Gminy Olkusz.

Kto może zgłosić kandydata?

Kandydatów, mających działalność zarejestrowaną na terenie Gminy Olkusz, zgłaszać mogą organizacje, instytucje i członkowie Kapituły oraz właściciele i pracownicy firm – do dnia 15 kwietnia każdego roku. Karty zgłoszeniowe o przyznanie Nagrody należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz „TROJAK OLKUSKI” na biuro podawcze Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1.

Wzór karty zgłoszeniowej oraz regulamin można pobrać ze stron internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (www.umig.olkusz.pl oraz inwestuj-olkusz.eu) oraz w formie papierowej w olkuskim magistracie.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa (POBIERZ PDF)