Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nieruchomości

 • /02.06.2023/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 • /02.06.2023/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie praw do nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży  w drodze przetargu

 • /02.06.2023/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemców

 • /02.06.2023/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury technicznej

 • /02.06.2023/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

 • /02.06.2023/ Ogłoszenie

  Wykaz nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stanowiącej własność Gminy Olkusz - działki  3351/1 i 3351/3

Komunikaty