Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działki w Olkuszu

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka w Osieku

Informacja o wykazie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy ulicy Długiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz odwołuje przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1573 położoną w Niesułowicach

Informacja o wykazie nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek nrnr 5560,5562 i 5565 położonych w Olkuszu w rejonie  ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz odwołuje przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr nr 1570, 1577 położone w Niesułowicach