Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA

KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2020 R.

 

WEZWANIA WYDANE NA PODSTAWIE ART. 32 UST. 8 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 1967 R. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW (PREZYDENTÓW MIAST) OSOBOM DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

W OKRESIE OD 16 MARCA DO 30 KWIETNIA 2020 R.

 TRACĄ WAŻNOŚĆ.