Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

 

XLVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 16 października 2018 roku – godz. 15.30

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

 1. Przedstawienie porządku obrad XLVI sesji Rady.

 

 1. Przyjęcie protokołu z  XLV  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Interpelacje radnych i klubów radnych.

 

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

 

 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu
  o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

 1. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.

 

 1. Zapytania i wolne wnioski.

 

Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.