Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD


XLII  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 18 czerwca  2018 roku – godz. 10.001.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad XLII sesji Rady.

4.    Przyjęcie protokołu z  XLI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Interpelacje radnych i klubów radnych.

6.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

7.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

8.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu północnej części Żurady przy ul. Krucza Góra.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec – Kamyk w Olkuszu – etap A.

11.    Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.

12.    Zapytania i wolne wnioski.

13.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.