Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

O G Ł O S Z E N I E

 

             W  wyniku  rozstrzygnięcia  otwartego   konkursu  ofert   na   realizację   zadania    publicznego     z    zakresu    kultury  pod  nazwą   „Prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu  Pakuska  w  roku 2018”    -   dotację   otrzymało:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY, KULTURY I POMOCY SPOŁECZNEJ  „WSZYSCY DLA WSZYSTKICH”  z siedzibą  w Olkuszu  ul. J. Kochanowskiego 2,  w  wysokości  52.000,00  zł.