Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logotypy starostwo

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na rewitalizację kwartału królewskiego z klasycystycznym budynkiem Dawnego Starostwa. Znajdujący się w sercu miasta zabytek doczeka się modernizacji, a nadana mu nowa funkcja użytkowa sprawi, że kwartał królewski  z całą pewnością stanie się obiektem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów, którzy będą chcieli ciekawie spędzić wolny czas. Zostaną także zrealizowane plany zagospodarowania podziemi dawnego ratusza na muzeum multimedialne. Szacowany czas realizacji projektu to 3 lata.

- Jestem przekonany, że mieszkańcom miasta bardzo leżał na sercu los tego zabytku. Doczekaliśmy chwili, w której mogę zapewnić o realizacji ambitnego przedsięwzięcia, jakim jest rewitalizacja kwartału królewskiego i organizacja muzeum multimedialnego w podziemiach ratusza. To dla nas duże wyzwanie, ale jednocześnie wielka szansa na ożywienie przestrzeni w ścisłym centrum miasta. Istotne jest nie tylko to, że uratujemy wspaniały zabytek, ale także zorganizujemy miejsce pozwalające poznać historię miasta, odpocząć, zaznać rozrywki i spędzić czas w towarzystwie innych ludzi. Rewitalizacja kwartału królewskiego oraz podziemna trasa to szansa na promocję miasta na tle regionu i Polski – komentuje burmistrz Olkusza Roman Piaśnik. – Nad projektem, a teraz jego realizacją pracuje grupa kompetentnych i zaangażowanych osób. To pozwala mi sądzić, że staniemy na wysokości zadania i stworzymy obiekt na miarę XXI wieku – dodaje.

Rewitalizacja przewiduje gruntowną modernizację Dawnego Starostwa, włączając w nią część piwnic oraz dziedziniec z ogrodem. W podziemiach przewidywane są pomieszczenia muzealne, w których za pomocą współczesnych środków przekazu prezentowana będzie historia górnictwa i mennicy. Ekspozycja ta będzie stanowiła całość z historią miasta prezentowaną w piwnicach gotyckiego ratusza. Na parterze i pierwszym piętrze budynku Dawnego Starostwa planowane są: restauracja z pomieszczeniem bankietowym, lokale o charakterze komercyjnym (na przykład sklepiki z pamiątkami). Poddasze ma być przeznaczone na pokoje gościnne z łazienkami o podwyższonym standardzie i apartament. Ma się tam mieścić również sala konferencyjna. Z kolei zagospodarowanie dziedzińca i części pomieszczeń wewnątrz umożliwi działalność kulturalną. Planowane jest utworzenie pracowni warsztatowych, które prowadził będzie Miejski Ośrodek Kultury.

- Głównym założeniem autorów projektu było wydobycie historycznych wartości obiektu oraz nadanie mu funkcji, które z jednej strony pozwolą współfinansować koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynku, a z drugiej umożliwią udostępnienie go mieszkańcom – tłumaczy Agnieszka Kaczmarczyk, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków. Urzędnicy brali pod uwagę zalecenia konserwatorskie, ponieważ zarówno klasycystyczny budynek Dawnego Starostwa, jak i  teren pomiędzy nim a basztą, wpisane są do rejestru zabytków. Warto dodać, że kwartał królewski został w ostatnich latach bardzo starannie zbadany i gmina dysponuje dokumentacją historyczną, konserwatorską oraz archeologiczną.

Już teraz Gmina Olkusz może być pewna, że niebawem otrzyma kwotę 3 mln 655 tys. zł wynikającą z dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Osi 6 Dziedzictwo Regionalne Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami. Z oficjalnego pisma Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego wynika, że kolejne pieniądze zostaną przekazane Gminie Olkusz w momencie pojawienia się wolnych środków.