Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W piątek w olkuskim Urzędzie Miasta i Gminy przedstawiciele zarządu Województwa Małopolskiego przekazali 17 umów potwierdzających przyznanie dofinansowania w ramach konkursów dedykowanych jednostkom Ochotniczym Strażom Pożarnym – „Małopolskie Remizy 2016” oraz „Bezpieczna Małopolska 2016”. Wicemarszałek Wojciech Kozak i członek zarządu Grzegorz Lipiec przekazali przedstawicielom 15 gmin z powiatów olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i chrzanowskiego umowy opiewające na łączną kwotę 350 tys. zł.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważna rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. Strażacy nie tylko aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych społeczności, ale przede wszystkim zawsze można na nich liczyć, gdy zajdzie taka potrzeba. Wspierając modernizację remiz Małopolska od kilku lat dba o to, aby praca druhów-ochotników była chociaż trochę łatwiejsza – mówił Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa małopolskiego.

W ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2016” dofinansowanie otrzymały dwie jednostki z powiatu olkuskiego – OSP w Bydlinie i Imbramowicach. Z kolei w ramach konkursu dedykowanego „Bezpieczna Małopolska 2016” umowy przyznania dotacji odebrali przedstawiciele 4 gmin powiatu olkuskiego: Olkusz, Bolesław, Bukowno i Wolbrom.

Na ręce burmistrza Romana Piaśnika zostały przekazane umowy na dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej do działań bojowych, z których skorzystają trzy jednostki: OSP Zimnodół, OSP Żurada i OSP Zederman. Kwota dofinansowania to ponad 8 tys. zł.

Środki zewnętrzne dla tych trzech olkuskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej nie są jedynymi, jakie w najbliższym czasie zasilą budżet na wydatki związane z poprawą infrastruktury i wyposażenia naszych strażnic. Aplikacja Gminy Olkusz na termomodernizację remizy OSP w Zedermanie uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na kwotę 11 tys. zł, co zapewni ponad 40% finansowania z 26 tys. zł potrzebnych na ocieplenie budynku i wymianę okien. Pozostałą kwotę zabezpieczy budżet gminy.

Więcej zdjęć na naszym profilu na FB: https://www.facebook.com/umigolkusz/photos/?tab=album&album_id=663126617176516