Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Województwo Małopolskie rozpoczyna realizację I edycji Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy Małopolski zdecydują o przeznaczeniu 6 mln złotych. Gmina Olkusz wraz z pozostałymi gminami powiatu olkuskiego, z powiatem chrzanowskim, oświęcimskim i wadowickim, umieszczona została w Subregionie Małopolska Zachodnia. Nasz Subregion może zadecydować o przeznaczeniu 1 miliona złotych.

W ramach tej puli zrealizowane będzie jedno zadanie subregionalne (dotyczące obszaru co najmniej dwóch lub więcej powiatów) o wartości do 300 tys. złotych i co najmniej 7 zadań powiatowych o wartości do 100 tys. złotych. Realizowane będą te zadania, które uzyskają w głosowaniu mieszkańców największą liczbę głosów.

W I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego Miasto i Gmina Olkusz we współpracy z innymi gminami naszego powiatu i sąsiednimi powiatami ma szansę realizacji kilku zadań.

Abyśmy mogli skutecznie sięgnąć po te środki, potrzebna będzie determinacja i zaangażowanie jak największej liczby naszych mieszkańców.

Dlatego zapraszam na ogólnogminną „burzę mózgów” – spotkanie na którym podyskutujemy o zadaniach, które moglibyśmy zgłosić do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i na którym opracujemy naszą strategię głosowania.

Spotkanie odbędzie się 30 marca 2016 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w sali konferencyjnej.

Zapraszam wszystkich mieszkańców, którzy mają pomysły na zadania z zakresu m.in.: kultury, edukacji, sportu, turystyki czy ekologii, ważne dla mieszkańców naszej gminy, które mogłyby być zgłoszone do I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Działając wspólnie mamy szanse na odniesienie sukcesu.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Informacja graficzna