Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Budżet Obywatelski - prezentacja wynikówPrezentacją wyników zakończyła się druga edycja Budżetu Obywatelskiego Olkusza. W wyniku trwającego niecałe 2 tygodnie głosowania mieszkańcy Gminy Olkusz wskazali łącznie 22 zadania, które w najbliższych miesiącach będą realizowane. Zwycięskie projekty zostały podane do publicznej wiadomości 22 lutego 2016 r. na spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. Publikujemy dla Państwa pełną listę.

Zanim nastąpiło ogłoszenie wyników drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza, Burmistrz Roman Piaśnik podziękował mieszkańcom za aktywność – zarówno tym, którzy zgłaszali własne propozycje zadań, jak też wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Budżet Obywatelski - prezentacja wyników

- Jestem przekonany, że ta aktywność oraz umiejętność współpracy naszych mieszkańców, będą przynosiły efekty także w przyszłości. Wiemy, że Województwo Małopolskie przygotowuje budżet obywatelski dla naszego województwa i to nasze doświadczenie spowoduje, że będziemy mogli skutecznie walczyć o środki na realizację zadań dla naszych osieli i sołectw – mówił Burmistrz Roman Piaśnik.

Prezentacji zwycięskich zadań dokonali: Jacek Imielski z Wydziału Spraw Społecznych oraz Michał Latos z Biura Promocji i Informacji Publicznej. Projekty zostały podzielone na trzy pule środków:

 • 700.000 zł – zadania z przedziału 50.000 zł - 100.000 zł,
 • 300.000 zł – zadania z przedziału 25.000 zł - 50.000 zł,
 • 200.000 zł – zadania do 25.000 zł.

W drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza mieszkańcy mogli oddać maksymalnie trzy głosy, zaznaczając na karcie „wagę” każdego z nich (najważniejszy, średnio ważny, najmniej ważny). Tym samym mieszkańcy zdecydowali o podziale blisko 1.200.000 zł. Do końca roku zrealizowane zostaną 22 inicjatywy:

W puli zadań do 25 tys. zł – 9 projektów:

 1. Zakup i dostawa Książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Olkuszu
  Wartość 20.000,00
 2. Zakup i montaż tzw. „Piłkochwytów” wzdłuż ogrodzenia przy boisku sportowym wielofunkcyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Witeradowie
  Wartość 23.000,00
 3. Remont wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Troksie
  Wartość 25.000,00
 4. „Srebrne Miasto przyjazne rowerzystom – Rowerowy Olkusz”
  Wartość 14.250,00
 5. Multimedia w edukacji –widzę, rozumiem, wiem – (Szkoła Podstawowa w Zedermanie)
  Wartość 24.990,00
 6. Językowe i ruchowe wygibasy – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, zajęcia logorytmiczne i gimnastyki korekcyjnej w SP Nr 10 (Osiedle Młodych)
  Wartość 24.999,00
 7. Budowa siłowni „Pod Chmurką” w Zawadzie
  Wartość 24.983,00
 8. Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu
  Wartość 20.000,00
 9. Hufiec ZHP Olkusz - ocieplenie budynku przy ul. K.K. Wielkiego 43a
  Wartość 24.650,00

Budżet Obywatelski - prezentacja wyników

W puli zadań w przedziale 25 tys. zł do 50 tys. zł – 6 projektów:

 1. Budowa boiska treningowego przy stadionie sportowym w Gorenicach – etap 1
  Wartość 50.000,00
 2. Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 z obszaru Gminy Olkusz (obiekty sportowe Osiek)
  Wartość 50.000,00
 3. Termomodernizacji budynku OSP Zederman
  Wartość 50.000,00
 4. Remont sali gimnastycznej (Szkoła Podstawowa w Kosmolowie)
  Wartość 45.000,00
 5. Modernizacja terenu wokół boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w miejscowości Braciejówka
  Wartość 50.000,00
 6. Renowacja nawierzchni trawy syntetycznej piłkarskiej na obiekcie ”Blisko Boisko” (SP Nr 9)
  Wartość 50.000,00

Budżet Obywatelski - prezentacja wyników

 

W puli zadań w przedziale 50 tys. zł do 100 tys. zł – 7 projektów:

 1. Doposażenie placu zabaw wraz z budową bezpiecznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gorenicach
  Wartość 100.000,00
 2. Rozbudowa szkoły – adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku
  Wartość 100.000,00
 3. Dobry start dla naszych dzieci” – przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sienicznie na potrzeby Przedszkola
  Wartość 100.000,00
 4. Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman
  Wartość 100.000,00
 5. Nowoczesny Kompleks Sportowo – Rekreacyjny dla mieszkańców Centrum Olkusza – modernizacja płyty boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4
  Wartość 100.000,00
 6. „Słowiczanie nie gęsi – swoje pasje mają!” (Osiedle Słowiki)
  Wartość 98.743,00
 7. Na sportowo od juniora do seniora – Siłownia na wolnym powietrzu (SP Nr 10 i „Dolinka św. Maksymiliana” – Osiedle Młodych)
  Wartość 100.000,00

Budżet Obywatelski - prezentacja wyników

Do udziału w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego uprawnionych było 41 842 mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, którzy ukończyli 16 rok życia. Oddano 14 251 kart do głosowania, spośród których 351 zostało uznanych za nieważne. W sumie głosy ważne zostały oddane przez 13 900 mieszkańców. Większość głosujących wybrało internetową kartę do głosowania (56,23%). Chętniej głosowały kobiety (54,81%). Wśród głosujących dominowali dorośli: 46,42% poprawnie oddanych głosów od osób w przedziale wiekowym 25-50, 40,39% od osób w wieku powyżej 50 roku życia, 10,49% od głosujących w wieku 18-25 oraz 2,70% od młodzieży poniżej 18 roku życia.

Dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego Olkusza! Będziemy też na bieżąco informować o budżecie obywatelskim Województwa Małopolskiego.

Wyniki wszystkich zadań