Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nagrodzeni Cordis NobilisW sobotę 6 lutego w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie noworoczne, którego najważniejszym punktem była gala Cordis Nobilis, w czasie której Burmistrz Roman Piaśnik wręczył nagrody Szlachetnych Serc tym osobom oraz organizacjom, które wyróżniają się swoją aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych.

Wręczenie nagród Cordis Nobilis cieszy się ogromną popularnością lokalnego środowiska. W odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza Romana Piaśnika w tegorocznej gali uczestniczyli m.in. posłowie reprezentujący Ziemię Olkuską: Lidia Gądek, Agnieszka Ścigaj oraz Jacek Osuch, Starosta Powiatu Olkuskiego Paweł Piasny, Wicestarosta Jan Orkisz, Zastępcy Burmistrza: Bożena Krok oraz Jolanta Motyczyńska, radni powiatowi oraz miejscy, przedstawiciele duchowieństwa, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu oraz laureaci poprzednich edycji nagród Cordis Nobilis.

Publiczność

Najważniejszymi uczestnikami sobotniej uroczystości byli jednak laureaci tegorocznej edycji nagrody Cordis Nobilis, nagrodzeni oraz wyróżnieni w pięciu kategoriach: Organizacja, Filantrop, Wolontariusz, Nauczyciel, Osoba.

Laureatów Nagrody wyłania Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych środowisk:

 • Rady Miejskiej w Olkuszu,
 • Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,
 • organizacji pozarządowych,
 • sołectw i osiedli,
 • osoby reprezentujące nauczycieli.

Nagrodzeni Cordis Nobilis

Burmistrz Roman Piaśnik

Wręczenia nagród dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, a laudacje odczytał Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Jacek Imielski.

 • W kategorii Organizacja nagrody przyznawane są dla organizacji pozarządowej za najwartościowsze przedsięwzięcia służące budowaniu wspólnego dobra. Laureatem został Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Olkuszu.
  Polski Związek Niewidomych Koło w Olkuszu działa nieprzerwanie od 1950 roku. Zrzesza osoby niewidome i słabowidzące. Obecnie liczy 120 członków. Polski Związek Niewidomych to organizacja samopomocowa pomagająca swoim członkom w przełamywaniu wielu problemów życiowych.
  Z wielkim zaangażowaniem pomagają osobom tracącym wzrok w trudnym powrocie do normalnego życia. Pomagają tym osobom w uzyskaniu skierowania na szkolenie z zakresu czynności życia codziennego, takich jak: ubieranie się, umycie, przygotowanie posiłków, pomagają w rehabilitacji społeczno–zawodowej.
  Każda osoba zgłaszająca się do stowarzyszenia może liczyć na bezinteresowną, płynącą prosto z serca pomoc. Na co dzień członkowie Polskiego Związku Niewidomych to grupa niezwykle serdecznych i wrażliwych ludzi. Dla swoich członków stowarzyszenie organizuje cykliczne wyjazdy do teatru, opery, operetki, organizuje coroczny trzydniowy rajd górski, Dzień Dziecka, różne formy rehabilitacji, rekreacji i integracji. Nigdzie nie można zaznać tyle serdeczności, radości i bezinteresownej pomocy jak w czasie tych wspólnych wyjazdów.
  Polski Związek Niewidomych nam wszystkim przywraca wiarę w to, że mimo przeciwności losu można żyć pięknie, mądrze i godnie.
 • W kategorii Filantrop nagrody przyznawane są dla darczyńców i sponsorów za finansowe wspieranie działalności społecznej. Wyróżnienie otrzymał Pan Andrzej Maksymowicz – właściciel firmy MaxTrans. Od wielu lat wspiera działalność szkółki piłkarskiej Olkuskiego Klubu Sportowego SŁOWIK w Olkuszu. Przekazuje środki finansowe, finansuje przewozy młodych piłkarzy na mecze Polskiej Ligi Ekstraklasy. W 2015 roku wspólnie z klubem SŁOWIK zorganizował turniej piłkarski – zakupił nagrody, puchary i medale, a zebrane w czasie turnieju środki przekazane zostały na rzecz chorego na nowotwór 5 – letniego chłopca.
  Pan Andrzej Maksymowicz filantrop olkuskiego sportu.
 • W kategorii Wolontariusz nagrody przyznawane są osobom stawiającym pierwsze kroki w pracy społecznej. Laureatem tegorocznej edycji nagrody został Marcin Basiński, a wyróżnienie otrzymał Bartosz Boniecki.
  • Pan Marcin Basiński jest absolwentem Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu. Przez 4 lata nauki w szkole poświęcił wiele wolnego czasu na pracę wolontariacką. Pomagał osobom starszym, chorym, samotnym, niepełnosprawnym, kolegom szkolnym. Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi. Brał udział w zbiórkach pieniężnych dla chorych dzieci ze Stowarzyszenia Caritas, pomagał przy organizacji spotkania integracyjnego dla niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Terapii Zajęciowej, zbierał środki finansowe na leczenie swojej koleżanki cierpiącej po oparzeniu.
   Aktywnie uczestniczy w akcji Szlachetna Paczka. Z jego inicjatywy wyremontowane zostało mieszkanie jednej z osób objętych opieką. Do tej pomocy przekonał wielu swoich kolegów.
   Pan Marcin Basiński zawsze stara się pomagać osobom w potrzebie i słyszeć każde wołanie o pomoc.
  • Pan Bartosz Boniecki jest uczniem maturalnej klasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Od 3 lat jest wolontariuszem Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich". Uczestniczy w projekcie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą". W ramach projektu prowadzi międzypokoleniowy kącik komputerowy, będąc przewodnikiem starszych osób po świecie techniki – uczy ich obsługi komputera, korzystania z internetu, obsługi poczty elektronicznej.
   Wspólnie z grupą swoich rówieśników tworzy grupę teatralną „Lęgonisko", w której wspólnie z seniorami przygotowuje spektakl teatralny.
   Pan Bartosz Boniecki nasz wolontariusz.
 • W kategorii Nauczyciel nagroda przyznawana jest za działalność na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, wykraczająca poza zwykłe obowiązki. Laureatem nagrody Cordis Nobilis w kategorii w tej kategorii został Pan Michał Masłowski, a wyróżnienie otrzymała Pani Wiesława Syguła.
  • Pan Michał Masłowski – wychowawca i nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu. Jest wielkim autorytetem dla olkuskiej młodzieży, na co niestrudzenie pracował przez wiele lat. Organizował dziesiątki projektów edukacyjnych – warsztaty historyczne, konkursy, rajdy edukacyjne. Jest prezesem Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Organizuje sesje historyczne, inspiruje i pomaga młodzieży w poszukiwaniu świadków historii, w tworzeniu filmów dokumentalnych. Organizuje legendarne już historyczne gry miejskie. Współpracuje z wieloma olkuskimi organizacjami pozarządowymi, wspierając wraz z młodzieżą świąteczne zbiórki żywności i kwesty na rzecz chorych dzieci. Prowadzi szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, stworzył Szkolny Patrol Pierwszej Pomocy.
   Jego uczniowie mówią, że Pan Michał Masłowski uczy ich mądrego myślenia, inspiruje, uwrażliwia na biedę, inność i słabość, ale przede wszystkim to nauczyciel, który „jest i wspiera".
  • Pani Wiesława Syguła jest nauczycielem i bibliotekarzem w Zespole Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu. Od początku swojej pracy pedagogicznej propaguje wśród młodzieży ideę pomocy innym osobom. W 2010 roku była współzałożycielką w swojej szkole Klubu Wolontariackiego, działającego pod nazwą Klub Ośmiu. Wspólnie z wolontariuszami organizuje i uczestniczy w koncertach charytatywnych, zbiórkach pieniędzy dla osób potrzebujących. Koordynuje udział uczniów w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w akcji Szlachetna Paczka, w zbiórce żywności dla ubogich, w zbiórce funduszy na rzecz hospicjum w Sosnowcu.
   Pani Wiesława Syguła to osoba, która nigdy nie odmówiła pomocy.
 • W kategorii Osoba nagroda przyznawana jest za długoletnią, bezinteresowną działalność na rzecz innych osób. W tym roku Kapituła Nagrody przyznała dwie równorzędne nagrody oraz jedno wyróżnienie. Laureatkami Nagrody Cordis Nobilis w kategorii Nauczyciel zostały Pani Zofia Krzysztoforska–Weisswasser i Pani Maria Rzepka, a wyróżnienie otrzymała Pani Barbara Kiszko.
  • Pani dr Zofia Krzysztoforska – Weisswasser jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Obecnie mieszkanka Wiednia. Od ponad 20 lat wspiera finansowo najbardziej uzdolnioną olkuską młodzież. Od 1993 roku finansuje młodym ludziom miesięczny kurs języka niemieckiego w Wiedniu. Zapewniała uczniom zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz naukę języka niemieckiego. Od 2011 roku w każdym roku szkolnym przyjeżdża do Olkusza i prowadzi – cieszące się olbrzymim uznaniem – warsztaty językowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Opłaca kursy języka niemieckiego w Instytucie Austriackim w Krakowie. Pani dr Zofia Krzysztoforska – Weisswasser uważa, że szkoła i nauczyciele mogą stać się drogowskazem w życiu młodego pokolenia, a przez to absolwenci tej szkoły będą w przyszłości mocno utożsamiać się z miastem i szkołą swojej młodości.
   Pani dr Zofia Krzysztoforska – Weisswasser – wspaniały nauczyciel i naukowiec, wierny przyjaciel olkuskiej młodzieży i na zawsze olkuszanka.
  • Pani Maria Rzepka niestrudzenie od wielu lat wykorzystując swoją ogromną wiedzę i doświadczenie, poświęca własny czas i środki na promocję i renowację późnorenesansowych organów Hansa Hummla, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. W 2005 roku była współzałożycielką Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu. Od wielu lat pomaga przy organizacji Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Letnich Koncertów Organowych. W ramach działalności Stowarzyszenia organizuje koncerty, konferencje, wydaje publikacje popularyzujące organy Hansa Hummla. Dzięki wielkiej determinacji i zaangażowaniu, również Pana Krzysztofa Urbaniaka, organy Hansa Hummla przejdą wkrótce gruntowny remont, dzięki wielomilionowej dotacji, którą przyznała niemiecka fundacja Hermann – Reemtsma Stiftung. Pani Maria Rzepka współpracuje z wieloma olkuskimi organizacjami pozarządowymi, zawsze czyniąc to z wielką kulturą, ciepłem i zaangażowaniem.
   Pani Maria Rzepka nasz wielki autorytet.
  • Pani Barbara Kiszko – znakomity nauczyciel, wspaniały przyjaciel młodzieży i niestrudzony kustosz historii olkuskiej edukacji. W 2004 roku była jednym z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich". Od początku wspiera działalność stowarzyszenia, uczestniczy w koncertach charytatywnych, zbiórkach publicznych, współfinansowała wydawanie tomików poezji młodzieży szkolnej. Od 4 lat w Osiedlowym Klubie Przyjaźń jako wolontariusz i znakomity nauczyciel chemii pomaga uczniom gimnazjów i szkół średnich zrozumieć tajemnice tej pięknej nauki. Od 4 lat jest prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Stowarzyszenie wydaje Zeszyty Historyczne Olkusza, które utrwalają pamięć o historii olkuskich szkół – o ich wybitnych nauczycielach i absolwentach.
   Pani Barbara Kiszko olkuszanka o złotym sercu.

Galę Cordis Nobilis uświetnił, wielokrotnie nagradzany gromkimi brawami, występ artystyczny w wykonaniu Ilkus Quartet w składzie: Kinga Bocheńska-Szostak – skrzypce, Jadwiga Frankiewicz – skrzypce, Michał Mączka – altówka, Izabela Krzywdziak-Jędrysek – wiolonczela.

Ilkus Quartet