Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja Wicemarszałka Województwa Małopolskiego dot. przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę przestarzałego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na biomasę /pelet/ spełniający wymogi Ekoprojektu. 

Informacja o porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 12 marca 2019 roku - przerwa sesji do 16 kwietnia 2019 r. – godz. 15.30

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sprawie ograniczeń w uzyskiwaniu danych jednostkowych przez podmioty publiczne

 

Z dniem 1 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382, z późn. zm.), która w istotny sposób modyfikuje aktualny tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców.

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Braciejówka od nr 39-59 i nr 123 w dniu 16.04.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00