Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz, mam przyjemność zaprezentować zasady kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Bardzo dziękuję za aktywność w ubiegłych latach. Zebrane dotychczas doświadczenia pozwalają nam pracować nad regulaminem Budżetu Obywatelskiego, aby jak najlepiej odpowiadał on specyfice naszej gminy oraz Państwa oczekiwaniom.

Bieżąco realizujemy zwycięskie projekty z poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Niebawem będzie można składać wnioski do czwartej edycji. Wierzę w Państwa zaangażowanie i dobre pomysły również w tym roku. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami poniżej oraz udziału w nadchodzącej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Przypominam także, że do 6 czerwca można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (www.bo.malopolska.pl).

Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 

Budżet Obywatelski

Do pobrania: Formularz zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW - BUDŻET OBYWATELSKI 2019

1.200.000 zł

4 pule:

200.000 zł na zadania ogólnogminne inwestycyjne powyżej 150.000 do 200.000zł

600.000 zł na zadania powyżej 50.000zł do 100.000zł

250.000 zł na zadania powyżej 25.000 zł do 50.000 zł

150.000 zł na zadania  do 25.000 zł.

Zadanie ogólnogminne to zadanie mające służyć mieszkańcom całej gminy.

 

1. ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZADAŃ

21.05 – 22.06.2018

- propozycje zadań do budżetu może zgłosić każdy mieszkaniec Olkusza, który ukończył 16 rok życia;

- każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 3 zadania;

- każda propozycja musi być poparta podpisami co najmniej 15 mieszkańców;

- mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zadań;

- propozycje zadań zgłaszane są na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.obywatelski.umig.olkusz.pl oraz w Punkcie Podawczym Urzędu;

- zgłoszone zadanie musi spełniać następujące warunki:

- musi to być zadanie własne gminy;

- zadanie musi być realizowane w ciągu 1 roku budżetowego;

- maksymalna kwota zadania: do 25.000 zł, do 50.000 zł, do 100.000 lub do 200.000 zł;

- lokalizacja zadania na terenie, do którego gmina ma prawo;

- zadanie musi być ogólnodostępne dla mieszkańców.

 

2. ANALIZA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ

25.06 – 31.08.2018

  • zgłoszone zadania zostaną poddane analizie przez wydziały merytoryczne Urzędu:

- ocena formalna – sprawdzona zostanie poprawność wypełnienia wszystkich pozycji formularza oraz liczba podpisów popierających zadanie;

- ocena merytoryczna – zadania sprawdzone zostaną w zakresie możliwości ich wykonania;

- konsultacje z autorami zadań – w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub dokonania uzgodnień.

 

3. OGŁOSZENIE LISTY ZADAŃ DO GŁOSOWANIA

do 14.09.2018

  • lista zadań zamieszczona zostanie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu;
  • szczegółowe opisy zgłoszonych zadań zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu www.obywatelski.umig.olkusz.pl .

 

4. GŁOSOWANIE

1.10.2018 – 12.10.2018

- głosować może każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz, który ukończył 16 rok życia;

- każdy głosujący może oddać głosy na maksymalnie 4 zadania, w tym 1 zadanie ogólnogminne;

- głos oddany na zadanie ogólnogminne mnoży się razy 1, a głos oddany na inne zadanie niż ogólnogminne, umieszczone na pierwszym miejscu na karcie do głosowania, będzie mnożony razy 3, na drugim miejscu razy 2, na trzecim miejscu razy 1;

- głosować można poprzez:

  • oddanie poprawnie wypełnionej karty do głosowania w ustalonych punktach do głosowania;
  • wypełnienie karty przez Internet.

- rekomendowane do realizacji będą te zadania, które otrzymają największą liczbę głosów;

- przy równej liczbie głosów o pozycji na liście wyników decydować będzie losowanie.

 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

do 17.10.2018

  • wyniki głosowania opublikowane zostaną na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

6. REALIZACJA

2018 r.

- zadania z najwyższą liczbą głosów, aż do wyczerpania środków w każdej puli

 

KONTAKT, POMOC I DODATKOWE INFORMACJE

Przez cały czas realizacji budżetu obywatelskiego pytania można przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i uzyskać informację pod nr. tel. 32 6260164.

W okresie zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego, na dyżurach pełnionych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, pracownicy wydziałów merytorycznych Urzędu będą udzielać pomocy w wypełnieniu formularzy – w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-17.00 i w każdą środę w godzinach 13.00-15.00.

Szczegółowe informacje, dokumenty i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące budżetu obywatelskiego znajdziesz na stronie internetowej www.obywatelski.umig.olkusz.pl i na profilu Urzędu Miasta i Gminy na Facebooku.