Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nieruchomości

 • /20.06.2022/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 • /17.06.2022/ Ogłoszenie

  Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz, przeznaczonej do sprzedaży w  drodze przetargu, położonej w Olkuszu

 • /17.06.2022/ Ogłoszenie

  Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz, przeznaczonej do sprzedaży w  drodze przetargu, położonej w Olkuszu

 • /10.06.2022/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 • /10.06.2022/ Ogłoszenie

  Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olkusz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej przy ulicy Al. 1000-lecia w Olkuszu

 • /31.05.2022/ Ogłoszenie

  Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Olkuszu przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego

Komunikaty

 • /01.07.2022/ Komunikat

  Komunikat o zarządzeniach Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o...

 • /01.07.2022/ Komunikat

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu ostrzega, że od godz. 15:00 do godz. 24:00 dnia 01.07. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne...

 • /01.07.2022/ Ogłoszenie

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dot. wykonania analizy możliwości wykorzystania terenów, w tym rolnych, pod lokalizację farm fotowoltaicznych

 • /29.06.2022/ Obwieszczenie

  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz   Stosownie do art. 71 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

 • /29.06.2022/ Komunikat

  KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE  upał Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że do godz. 20:00 dnia 01.07 br. na obszarze...

 • /28.06.2022/ Komunikat

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu ostrzega, że od godz. 11:00 do godz. 17:00 dnia 28.06.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu...