Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej - łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską w km od 0+000,00 do km 0+061,00 w miejscowości Olkusz

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - Funduszu Inicjatyw Lokalnych

Wartość dofinansowania: 135 000 zł (49,99974% kosztów kwalifikowanych)

Całkowity koszt inwestycji: 270 001,38 zł

Zadanie polega na budowie drogi gminnej - łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską w km od 0+000,00 do km 0+061,00 w miejscowości Olkusz. Zostaną wykonane roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe, prace związane z odwodnieniem drogi, a także nowa jezdnia i chodnik z oświetleniem. Realizacja pomoże w poprawieniu komunikacji w centrum Olkusza, służąc jego mieszkańcom, jak i turystom, także dzięki upłynnieniu ruchu w pobliżu punktów usługowych, znajdujących się w jej najbliższym otoczeniu.

 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K  w km od 0+000,00  do 0+435,36 w Olkuszu, Gmina Olkusz”

Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim Umowę na przyznanie dofinansowania w wysokości 1.071.662,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K  w km od 0+000,00 do 0+435,36 w Olkuszu, Gmina Olkusz” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt szacowany jest na 2 378 429,76 zł, z czego środki kwalifikowane wyniosą 2.143.325,08 zł.

Czas realizacji - 09.2020 r.  - 08.2021 r.

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K  w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkusz, Gmina Olkusz”

Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim Umowę na przyznanie dofinansowania w wysokości 758.149,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K  w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkusz, Gmina Olkusz” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt szacowany jest na 1.516.298,19 zł.

Mimo kryzysu, który dotyka niemal wszystkie samorządy i gałęzie gospodarki w konsekwencji trwającej pandemii koronawirusa, blisko 3,7 mln złotych już niebawem zostanie przekazane na przebudowę dwóch olkuskich ulic: Fr. Nullo oraz Słowackiego. Gmina Olkusz uzyskała na te inwestycje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.