Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIKI  PRZETARGU

 

1. W dniu 15.09.2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 66 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mikołowskiej 40 w Katowicach o pow. użytkowej 52,10 m2 objętego księgą wieczystą KA1K/00158745/8, wraz ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu użytkowego ( garażu ) o pow. 13,25 m2, ujawnionym w księdze wieczystej KA1K/00158746/5.

 

2. Cena wywoławcza wynosiła 397 677,00 zł  ( słownie : trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych ).

 

3. Na przedmiotowy przetarg, wadium w wymaganej wysokości nie zostało wpłacone przez żadnego oferenta.

 

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.