Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń (przy wejściu głównym do budynku), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 15.09.2023r. do dnia 06.10.2023r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

 

- najem lokalu o pow. 73m2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 68 z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.3323.2023 z dnia 08.09.2023r. w wysokości 26,41zł/m2netto (w tym podatek od nieruchomości)  a terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 900/6 położonej w Olkuszu przy ul. Jaśminowej o pow. 40m2 z przeznaczeniem pod parking, na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 29,52zł brutto (tj. 0,60zł/m2 netto) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry;

- działka nr 331/5 położona w Witeradowie o pow. 38m2 z przeznaczeniem pod ujęcie wody na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 36,90zł brutto z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 5489/6 o pow. 570m2 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej z przeznaczeniem pod ogród warzywno – owocowy na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z  Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 70,00zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 4263 położonej w Olkuszu przy ul. Osieckiej o pow. 21m2 z przeznaczeniem pod działalność handlową na placu targowym na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1956.2021 z 08.09.2021r. w wysokości 126,00zł netto (tj. 154,98zł brutto) z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

 

 

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Najem i Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.