Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Gmina Olkusz przygotowała plan dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego będzie odbywać się w specjalnych punktach zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej.

 Obecnie na terenie naszego kraju nie występuje żadne zagrożenie radiacyjne, dlatego też działania podejmowane przez naszą gminę mają charakter prewencyjny.

Należy pamiętać, że przyjmowanie tabletek jodku potasu na własną rękę, w sytuacji gdy nie występuje zagrożenie radiacyjne, w żaden sposób nie chroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy nuklearnej w przyszłości. Przyjmowanie jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje taka konieczność, jest odradzane przez lekarzy i specjalistów, a także może prowadzić do powikłań w przyszłości. W razie wątpliwości co do stanu swego zdrowia, przed przyjęciem jodku potasu należy zasięgnąć opinii lekarza.

Punkty, w których w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego będzie odbywać się dystrybucja jodku potasu, zostaną zlokalizowane w obiektach użyteczności publicznej. W załączniku znajdują się szczegółowe zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu oraz adresy punktów dystrybucji preparatu

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego Gmina Olkusz będzie informować o konieczności udania się do punktów dystrybucyjnych za pomocą miejskich mediów oraz dźwiękowych sygnałów alarmowych emitowanych przez pojazdy jednostek OSP.

Zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu oraz adresy punktów dystrybucji preparatu - informacja dla Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz

Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna