Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

dniu 17 maja  2022 r. , godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 

Porządek obrad

 

 

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

 1. Przedstawienie porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz lub osobę przez niego upoważnioną o liczbie złożonych interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, ich treści oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, dotyczącej nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w zakresie odpadów gromadzonych w rejonie garaży przy ul. Korczaka w Olkuszu.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Olkusza.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIII/410/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w Gorenicach przy ul. Krakowskiej.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2023.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Olkusz na rok szkolny 2022/2023.

 

 1. Wolne wnioski.

 

 1. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.