Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Mijający 2021 rok ponownie upłynął pod dyktando pandemii koronawirusa, która nadawała ton naszej codzienności. Mimo wszystko staraliśmy się żyć i pracować w tych trudnych warunkach, cieszyliśmy się z kolejnych inwestycji, dzięki którym zmienia się oblicze naszego miasta i gminy. Ich zestawienie przedstawiliśmy tutaj. Ten rok był niewątpliwie czasem próby dla nas wszystkich. Przedstawiamy Państwu nasze subiektywne podsumowanie najważniejszych wydarzeń z ostatnich 12 miesięcy.

STYCZEŃ

WOŚP

Mimo pandemii mieszkańcy Olkusza wykazali się ofiarnością podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy miasta i gminy Olkusz przekazali na zakup urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci niebagatelną kwotę 61 tys. zł. Sztab orkiestry, jak co roku, zorganizował Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej. W związku z tym nauczyciele, w ramach ogólnopolskiej akcji, którą w Olkuszu koordynował Sanepid przy współpracy z burmistrzem Romanem Piaśnikiem, mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych testów przesiewowych na obecność SARS-Cov-2.

LUTY

Czarna Góra

Gmina Olkusz zakwalifikowała się do finałowego etapu rządowego projektu „Pod biało-czerwoną”. Projekt zakłada, że w tych miejscowościach, gdzie mieszkańcy wykażą się odpowiednią inicjatywą i zaangażowaniem, rząd sfinansuje zakup oraz montaż masztów i flag.

Zmarł śp. Wacław Chłosta (1946  - 2021), radny Rady Miejskiej w Olkuszu III, IV, V, VI, VIII kadencji, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w latach 2002-2006, społecznik otwarty na dialog i zaangażowany w działalność na rzecz Olkusza.

Do użytku mieszkańców oddano część zrewitalizowanego Parku Czarna Góra w Olkuszu, czyli place zabaw, urządzenia sprawnościowe i siłownia zewnętrzna, a także ciągi pieszo-rowerowe przylegające do obiektów sportowych. Rewitalizacja Parku była jednym z zadań realizowanych przez Gminę Olkusz w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Weszła w życie tzw. uchwała krajobrazowa, porządkująca estetykę miasta w zakresie reklam, umieszczanych w przestrzeni publicznej. Zasadność wprowadzenia nowych przepisów potwierdziły szerokie konsultacje społeczne.

Rozpoczęły się czynności odbiorowe prac związanych z utworzeniem dwóch ekspozycji multimedialnych w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”. W wizycie odbiorowej uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta, radni, przedstawiciele inwestora zastępczego i wykonawcy, a także  osoby związane z realizacją projektu i media.

MARZEC

Podziemia

W Centrum Kultury MOK odbyła się wystawa „Fotograficy Olkuscy 2021”. Z 81 nadesłanych fotografii lokalnych twórców komisja wybrała do wystawy 48 najciekawszych prac.

W trzech olkuskich przedszkolach rozpoczęły się zajęcia z robotyki, innowacyjnego wsparcia z wykorzystaniem Musiconu oraz rozwijania kompetencji dzieci z deficytami. Były one realizowane w ramach projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz – II etap”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powstająca ekspozycja Podziemny Olkusz budziła zainteresowanie regionalnych i ogólnopolskich mediów. Podziemia ratusza pod rynkiem oraz piwnice Kwartału Królewskiego odwiedziły m.in. ekipa telewizyjna Rodzinny Ekspres TVP, Radio Kraków i Telewizja Kraków.

Gmina Olkusz uzyskała znaczące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie, budowę trybun w Parku Czarna Góra, a także wymianę nieekologicznych kotłów. Łączna wartość przyznanych środków sięga blisko 4 mln złotych.

KWIECIEŃ

Punkt szczepień MOSiR

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Na terenie Gminy Olkusz spis przeprowadzało 21 rachmistrzów spisowych.

Cztery stowarzyszenia działające na terenie miasta i gminy Olkusz otrzymały wsparcie w ramach pierwszej edycji konkursu „Mecenat Małopolski” organizowanego przez Województwo Małopolskie. Dofinasowanie otrzymały: Stowarzyszenie na rzecz historycznych organów Hansa Hummla, olkuski oddział PTTK, Ludowy Klub Sportowy „Błysk” w Zedermanie oraz Olkuskie Stowarzyszenie PROGRES.

Ponad 3 miliony złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zasiliło budżet Gminy Olkusz. Pieniądze zostały przeznaczone na przebudowę dwóch olkuskich ulic – Przemysłowej oraz E. Orzeszkowej. Wartość obu zadań przekracza 4,5 mln złotych. Prace rozpoczęły się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie zaplanowano na przyszły rok.

W hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu powstał pierwszy w Małopolsce Powszechny Punkt Szczepień.

Gmina Olkusz otrzymała pół miliona złotych na realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych w gminie Olkusz”. Dofinansowanie pochodziło ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Olkuszu, z inicjatywy burmistrza Romana Piaśnika, do miejskiego budżetu dopisano nowe zadania inwestycyjne. W efekcie w samym 2021 roku wydatki majątkowe Gminy Olkusz wyniosą 26 mln złotych. Ponadto zaplanowano zwiększenie spłaty zobowiązań w postaci obligacji do 9 mln złotych na koniec 2021 roku.

Gmina Olkusz otrzymała informację o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na "Czarnej Górze" w Olkuszu”. Wartość przyznanego dofinansowania to 2 mln zł, a całkowity koszt inwestycji przeszło 7 mln zł.

MAJ

Otwarcie Rabsztyna

Z okazji Dnia Pracownika Komunalnego, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zrobiło bardzo miłą niespodziankę mieszkańcom Srebrnego Miasta. W Dolince na Os. Młodych stanęła fontanna, upamiętniająca 65-lecie przedsiębiorstwa.

Rozpoczęło się głosowanie w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku przyjęto do głosowania rekordową liczbę 234 zadań, w tym 36 z Subregionu Małopolska Zachodnia, który obejmował powiat olkuski. Wśród nich było kilka dotyczących bezpośrednio mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz oraz Powiatu Olkuskiego.

W piątek 21 maja miało miejsce spotkanie podsumowujące realizację projektu Podziemny Olkusz. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych, wykonawców inwestycji oraz osób zaangażowanych w jej realizację na różnym etapie. Oficjalnemu otwarciu ekspozycji towarzyszyła sesja popularnonaukowa oraz premiera filmu dokumentalnego i wydawnictw poświęconych realizacji tej wyjątkowej dla Miasta inwestycji. Od 22 maja ekspozycja Podziemny Olkusz została otwarta dla wszystkich chętnych.

Po dwóch latach przerwy związanej z pracami, w sobotę 29 maja odbyło się uroczyste otwarcie zamku Rabsztyn, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewódzkich. Po okolicznościowych przemówieniach na zamkową wieżę została wciągnięta flaga, symbolicznie ogłaszając rozpoczęcie sezonu turystycznego w rabsztyńskiej warowni.

CZERWIEC

Głosowanie absolutorium

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu ogłosiła konkurs plastyczno-literacki pod hasłem: Moja wizja Olkusza za 100 lat, w którym uczestnicy mogli przedstawić swoje wizje Olkusza i jego okolic za sto lat. Prace Laureatów konkursu zostały umieszczone w najprawdziwszej kapsule czasu.

Zamek Rabsztyn został laureatem kategorii specjalnej – właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem – tegorocznej edycji konkursu „Zabytek Zadbany”. Do konkursu zakwalifikowało się 119 obiektów z 15 województw. „Zabytek Zadbany” to konkurs Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, który ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami

Odbyła się akcja „Czysty Olkusz – wspólna sprawa”. Partnerzy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie burmistrza Romana Piaśnika, zadbali o estetykę wskazanego przez siebie miejsca. Uprzątnięte odpady, czyli ponad 1,5 tony szklanych butelek, opon, a także fragmentów mebli, nieodpłatnie odebrała Gmina Olkusz. W akcji wzięło udział łącznie ponad 100 osób.

Przeszło 600 prac zgłoszono na konkurs literacko-plastyczno-ekologiczny „Chrońmy źródła wody” zorganizowany po raz piąty przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem burmistrza Romana Piaśnika.

Marsz Pamięci ostatnią drogą olkuskich Żydów, jaki odbył się w niedzielę 13 czerwca, stanowił finał wydarzeń związanych z 79. rocznicą zagłady olkuskich Żydów. Na olkuskim rynku zaprezentowano plenerową wystawę „Olkuscy Żydzi” pokazującą historię olkuskiej diaspory żydowskiej. Odbył się także spacer historyczny.

Na scenie na olkuskim rynku, po wielu miesiącach przerwy, wynikającej z pandemii koronawirusa, odbył się koncert Mariusza Kalagi zorganizowany przez MOK Olkusz. Wokalista porwał publiczność nie tylko swoimi umiejętnościami, ale także niezrównanym poczuciem humoru.

W sali widowiskowej MOK odbyła się sesja, w czasie której Rada Miejska w Olkuszu jednomyślnie zdecydowała o udzieleniu burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Jak zgodnie powtarzali radni, choć rok 2020 był szczególnie trudny z uwagi na pandemię koronawirusa, Gmina Olkusz w tym czasie imponująco się rozwijała.

Rozpoczął się Wakacyjny Plener Plastyczny „Zamek Rabsztyn”. Przez całe wakacje wzięło w nim udział przeszło70 uczestników. Plener został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu oraz Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu w ramach projektu Juromania

LIPIEC

Szczepienia Rabsztyn

Rozpoczęły się prace remontowe na dwóch wiaduktach nad torami kolejowymi PKP w Olkuszu. W związku z koniecznością wykonania tego remontu została zmieniona organizacja ruchu, zarówno w ciągu drogi krajowej nr 94, jak i na ulicach miasta. Prace wymagały zamknięcia naprzemiennie: najpierw wiaduktu w kierunku Krakowa na jeden miesiąc, a następnie w kierunku Bytomia na dwa miesiące.

Blisko 3,2 mln złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała Gmina Olkusz na przebudowę ulic: Przemysłowej oraz Elizy Orzeszkowej. Całkowity koszt obu zadań wynosi ponad 4,6 mln złotych.

W zamku Rabsztyn rozpoczęły się organizowane przez MOK Olkusz wakacyjne weekendy w Rabsztynie „W Wehikule Czasu”, kiedy władzę brali w swe ręce rycerze z bractwa Leo Corde. Dziewięć weekendowych spotkań z rycerzami ukoronowała „Noc z rycerzami.”

Rozpoczął się Letni Festiwal Organowy – Organy Srebrnego Miasta 2021, organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz historycznych organów Hansa Hummla we współpracy z olkuską parafią i MOK. Przez całe wakacje koncertów w bazylice wysłuchało 400 osób, a online 1885 osób.

Gmina Olkusz rozpoczęła realizację zadanie pn. „Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – funkcjonowanie placówki- 2021 r.” Zadanie polegało na dofinansowaniu do bieżącego utrzymania 30 miejsc dziennego pobytu dla seniorów z gminy Olkusz w roku 2021.

Rozpoczęły się zajęcia wakacyjne zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu.  Chętni mogli wziąć udział w „Wakacyjnej szkółce nauki i doskonalenia jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach”, zajęciach pod hasłem „Wakacje z MOSiR-em – rozgrywki parkowe, animacje sportowe” oraz w „Potyczkach sportowych”, czyli lekkoatletyce na wesoło, tenisie ziemnym oraz zabawach piłkarskich.

W Chacie Kocjana w Rabsztynie odbyła się jednodniowa akcja szczepień jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson. Na każdego zaszczepionego w tym dniu czekała miła niespodzianka – możliwość zwiedzenia Zamku Rabsztyn za symboliczną złotówkę. Z akcji skorzystało prawie 400 osób.

Rozpoczął się XVII Międzynarodowy Plener Malarski „Srebrne Miasto” Olkusz 2021 organizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu. W plenerze wzięło udział 23 artystów z Polski, Białorusi, Gruzji, Słowacji i Słowenii.

Po raz kolejny olkuski rynek zmienił się w największą restaurację regionu za sprawą Zlotu Foodtrucków. Przez trzy dni w sercu Srebrnego Miasta serwowane były najsmaczniejsze dania świata. Oprócz pysznego jedzenia na starówce była strefa muzyki, atrakcje dla dzieci, ogródek piwny oraz konkursy.

Na blisko 130 milionów złotych opiewał wniosek, który złożyła Gmina Olkusz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W planach znalazły się m.in. przedsięwzięcia drogowe z przebudową ciągu ulic „od ronda do ronda”, budowa wielofunkcyjnego obiektu z lodowiskiem na Czarnej Górze, czy rewitalizacja miejskich przestrzeni w granicach pięciu olkuskich osiedli.

SIERPIEŃ

Godzina W

W asyście wojskowej, na olkuskim Starym Cmentarzu, odbyły się uroczystości 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Olkuszanie zgromadzili się pod pomnikiem powstańczym na Starym Cmentarzu, by solidarnie oddać cześć bohaterom walki o wolną Polskę.

Dokładnie 201 osób przyjęło szczepionkę przeciw COVID-19 podczas weekendowej akcji w punkcie szczepień zorganizowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Dla chętnych burmistrz Roman Piaśnik przygotował prezent – darmową wejściówkę do najnowszej atrakcji turystycznej Srebrnego Miasta – Podziemnego Olkusza.

Punkt Informacji Turystycznej w Olkuszu otrzymał certyfikat „Miejsce Przyjazne Rowerzystom” przyznawany przez Województwo Małopolskie. Jest to pierwszy obiekt w powiecie olkuskim, który otrzymał taki certyfikat.

Zarząd Osiedla Młodych wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olkuszu zorganizowali I Turniej Siatkówki w Dolince. Turniej został rozegrany na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Reja/Nałkowskiej. W siatkarskich zawodach walczyło 5 drużyn.

WRZESIEŃ

Honorowy Obywatel

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu, dyplom nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Olkusza odebrał Gunter Pabst. W ten sposób olkuski samorząd oraz Mieszkańcy docenili jego starania na rzecz budowy relacji między Olkuszem i miastem partnerskim Schwalbach am Taunus.

Prawdziwym strzałem w dziesiątkę okazał się przyjazd do Srebrnego Miasta Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa”. Tę niezwykłą, multimedialną ekspozycję w ciągu trzech dni obejrzało kilkaset osób. Jednym z pierwszych zwiedzających był burmistrz Roman Piaśnik.

„NOC/MOC naukowych wrażeń w Bibliotece” - pod takim hasłem odbyła się po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 14. Noc w Bibliotece. Honorowy patronat nad imprezą objął Roman Piaśnik. W wydarzeniu, przeznaczonym dla najbardziej aktywnych małych czytelników olkuskiej Biblioteki, wzięły udział dzieci w wieku od 8 do 11 lat.

W hali MOSiR rozegrany został II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Srebrnego Miasta zorganizowany przez LKS „Kłos” Olkusz – sekcję tenisa stołowego przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Imprezę objął honorowym patronatem Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz – Roman Piaśnik

W Centrum Kultury odbyło się spotkanie pożegnalne dla dyrektorów, którzy w ostatnich latach pracowali w olkuskiej oświacie – Pauliny Polak, dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu, która w połowie września została wicestarostą Powiatu Olkuskiego, a także Zyty Kaliś i Jolanty Babasińskiej, odchodzących na emeryturę dyrektorek olkuskich przedszkoli.

Przeszło dwa tysiące osób wzięło udział w wydarzeniach w ramach Juromanii - Święta Jury Krakowsko – Częstochowskiej, jakie odbywało się w Olkuszu i Rabsztynie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, a współorganizatorami Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Śląskiego.

Podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Koła „Ziemi Olkuskiej” Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został odznaczony Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Gmina Olkusz przystąpiła do realizacji projektu „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”. Jego głównym celem jest wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych oraz turystycznych w powiecie olkuskim o łącznej długości około 45,4 km.

Rozpoczęły się prace związane z budową zaplecza sportowego z trybunami na terenie Parku Czarna Góra w Olkuszu. Ich wartość sięga ponad 7,3 mln złotych, natomiast Gmina Olkusz na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości przekraczającej 3,5 mln złotych. Inwestycja ma być gotowa jesienią przyszłego roku.

PAŹDZIERNIK

Organu Hummla

W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy MOK.

Sołectwo Gorenice znalazło się w gronie ośmiu sołectw z województwa małopolskiego, które otrzymały nagrody i wyróżnienia w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś” w konkursie „Małopolska Wieś 2021”. Celem konkursu organizowanego przez Województwo Małopolskie jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Nagroda w wysokości 10 000 zł - decyzją Rady Sołeckiej – została przeznaczona na „Zakup wyposażenia do pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich w Gorenicach”.

Mimo trudnych warunków, odbył się 35. Rajd Pieszy Szlakiem Walk Oddziału „Hardego” zorganizowany przez Oddział PTTK w Olkuszu oraz olkuskie koło Światowego Związku Żołnierzy AK.

Prawdziwą muzyczną ucztą okazały się XXII Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. To ważne wydarzenie muzyczne cieszy się dużym powodzeniem, a w tym roku ci, którzy nie mogli przybyć do olkuskiej fary, mieli możliwość wysłuchania koncertów online.

Gmina Olkusz otrzymała pomoc finansową z programu „Odkrywam Małopolskę” na organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych. W autokarowych wycieczkach jednodniowych pod wspólnym hasłem „Śladami górnictwa srebra, ołowiu i cynku na ziemi olkuskiej” wzięło udział przeszło 140 uczniów z siedmiu wiejskich szkół podstawowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu po trzyletniej przerwie wznowił organizację „Rodzinnych Rozgrywek Sportowych”, czyli cyklu 3 spotkań o charakterze sportowo – rekreacyjnym rozgrywanych od października br. do maja 2022 r. W zawodach mogą brać udział dwuosobowe drużyny składające się z dzieci i rodziców, rywalizujące w podziale na 3 kategorie wiekowe.

W olkuskiej Szkole Podstawowej Nr 10, z udziałem burmistrza Romana Piaśnika, odbyła się miła uroczystość przekazania szkole zestawu herbów Olkusza przez krakowską fundację „Przyjdź”.

Poznaliśmy wyniki pierwszego naboru prowadzonego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina Olkusz otrzymała 30 milionów złotych dofinansowania na budowę wielofunkcyjnego obiektu z lodowiskiem na Czarnej Górze oraz modernizację krytej pływalni w Szkole Podstawowej Nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym na Osiedlu Młodych. Uzyskane dofinansowanie pozwoli sfinansować 90% kosztów obu inwestycji.

Prawie 60 osób wzięło udział w Rajdzie Rowerowym Szlakiem Kordonów Granicznych oraz marszu Nordic Walking organizowanym przez MOSiR oraz Radę Sołecką Niesułowic.

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu otrzymał 172 tys. zł z programu Narodowego Centrum Kultury „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostki.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu powstał Gminny Punkt konsultacyjno–informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Program ma na celu ułatwić mieszkańcom ubieganie się o dotację na wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła i termomodernizację budynku.

LISTOPAD

Nagroda POT

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbył się wzruszający koncert Olkuszanie dla Niepodległej. W jego trakcie wręczono  nagrody laureatom IV Olkuskiego Konkursu Piosenek i Pieśni Patriotycznych „Olkuszanie dla Niepodległej”.

W hali MOSiR rozegrano Otwarty Turniej Tenisa Stołowego – 6 memoriał Henryka Swędzioła – znakomitego człowieka, wieloletniego działacza oraz świetnego pedagoga i trenera tenisa stołowego, który w 2007 r., wspólnie z MOSiR w Olkuszu, zainicjował OTTS

Gmina Olkusz przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023-2033. Strategia rozwoju gminy to dokument, który wskazuje kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego, a także jest potrzebny do efektywnego zarządzania gminą i pozyskiwania środków na inwestycje.

Rozpoczęła się przebudowa kompleksu basenowego na terenie OSW „Czarna Góra” w Olkuszu. Zaplanowano m.in. remont niecek basenu pływackiego, rekreacyjnego i brodzików, technologii filtrowania i obiegu wody, odnowienie trybun przy basenie, a także budynku ratowników i szatni. Obiekt wzbogacą nowe urządzenia zabawowe. Całość prac, których koszt jest szacowany na blisko 6 mln złotych, zaplanowano tak, by zostały one zakończone przed sezonem letnim.

Prawdziwą ucztą dla melomanów okazały się dwudniowe XXI Olkuskie Zaduszki Jazzowe organizowane w olkuskiej Galeria Sztuki Współczesnej BWA.

Złożony przez Gminę Olkusz projekt „Trwała ruina zamku w Rabsztynie” uzyskał nagrodę specjalną w konkursie „Zabytek Zadbany”, w kategorii „właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem”. Wyniki konkursu oficjalnie ogłoszono 22 listopada 2021 roku w Warszawie. Nagrodę z rąk podsekretarz stanu w Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdaleny Gawin odebrał burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Podczas uroczystej gali konkursu Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2021, organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną, burmistrz Roman Piaśnik odebrał z rąk prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Rafała Szlachty certyfikat specjalny, jaki otrzymała – udostępniona w tym roku dla zwiedzających – ekspozycja Podziemny Olkusz.

W hali MOSiR odbyły się Ogólnopolskie Zawody „Młode Talenty” w skokach na trampolinie, ścieżce i podwójnej mini trampolinie. Organizatorem zawodów byli: Małopolski Związek Akrobatyki Sportowej oraz Polski Związek Gimnastyczny. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Roman Piaśnik.

W Centrum Kultury MOK w ramach projektu ”Zakup Strojeńców Polskich Władysława Wołkowskiego” z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odbyły się warsztaty  z udziałem młodzieży. Uczestnicy nie tylko zapoznali się z dziełami Władysława Wołkowskiego, lecz również z problemami audiodeskrypcji obiektów muzealnych.

W olkuskiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA otwarto wystawę poplenerową XVII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Srebrne Miasto” Olkusz 2021.

Rozstrzygnięto XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Na konkurs zgłoszono 58 zestawów poetyckich autorów z całej Polski. Finał konkursu odbył się w galerii BWA.

GRUDZIEŃ

Budowa przedszkola Osiek

W hali MOSiR został rozegrany XXIV Turniej Tenisa Stołowego Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Sosnowieckiej o Puchar Biskupa Sosnowieckiego, Wojewody Małopolskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Zgłosiło się 58 zawodników z 17 dekanatów.

Kontynuowano prace, polegające na budowie dwóch przedszkoli samorządowych w Osieku i Zedermanie. Będą to dwukondygnacyjne budynki, w których opiekę znajdzie 225 dzieci. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku. Wartość prac przekracza 10 mln złotych, a Gmina Olkusz uzyskała na ich realizację dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 7,5 mln złotych.

W hali MOSiR odbył się Mikołajkowy Turniej Charytatywny „Gramy dla Oskara”. Organizatorem turnieju był OKS Słowik Olkusz we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olkuszu. W mikołajkowym turnieju piłki nożnej wzięło udział około 150 młodych piłkarzy.

Rada Miejska w Olkuszu na przedświątecznej sesji, która odbyła się zdalnie w dniu 14 grudnia 2021 roku, zdecydowała jednomyślnie o przyjęciu budżetu na rok 2022, zaproponowanego przez burmistrza Romana Piaśnika. Szczególną uwagę w dokumencie zwracają zaplanowane na przyszły rok inwestycje, których łączna wartość wyniesie blisko 30 mln złotych.

W pobliżu wiat śmietnikowych w Olkuszu na ulicach Baczyńskiego, Bylicy, Legionów Polskich, E. Orzeszkowej i Buchowieckiego ustawionych zostało 5 pojemników na elektrośmieci.