Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

Lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz

najemcy, stanowiącej własność Gminy Olkusz.

 

                                                                 

L.p

Nr KW

Nr działki/

powierzchnia

Udział

Pow. mieszkania /piwnicy

Opis nieruchomości

 w Olkuszu

 ( ulica:)

Cena lokalu

Cena gruntu

     w zł. 

 

Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego.

 

1.

 

KR1O/00027649/0

 

1482/21pow.

 1123m2

 

0,0630

 

m. 50,10m2

piw. 0 m2

 

ul. Sławkowska 7g/18

 

152 219,00

    13 612,00

 

 

Zabudowa wielorodzinna

 

Termin składania wniosków w sprawie nabycia w/w nieruchomości lokalowej przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 24.12.2021r.