Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu

Loga

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dotację celową z budżetu państwa (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2021).

W okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu będzie działał Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Punkt został uruchomiony dzięki uzyskanemu przez Gminę Olkusz dofinansowaniu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ze środków państwowego funduszu celowego. Gmina Olkusz w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku na realizację zadania otrzymała dotację celową w kwocie 119 032 zł. Wkład własny Gminy Olkusz w realizację zadania stanowi kwota 29 758 zł. Całkowity koszt zadania to 148 790 zł.

W Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu będzie pracowało czterech specjalistów:

  1. Terapeuta uzależnień.
  2. Psycholog.
  3. Specjalista terapii środowiskowej.
  4. Psycholog posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zadaniem specjalistów zatrudnionych w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego jest udzielanie bezpłatnych porad osobom i rodzinom, które mają trudności, wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w tym działania adresowane do dzieci i młodzieży z różnymi problemami. Specjalistyczne poradnictwo umożliwi osobom i rodzinom uzyskanie pomocy w radzeniu sobie z trudnościami, stresem i problemami, które mają wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie. Prowadzenie porad przez specjalistów pozwoli na wsparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów oraz umożliwi unikniecie głębszych kryzysów.

 

 

Harmonogram pracy specjalistów w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu - grudzień 2021 rok