Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Olkuszu we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń , fundacji,  związków, kół gospodyń, klubów sportowych)  z terenu powiatu olkuskiego do udziału w ankiecie internetowej. Chcemy Państwa zapytać o ocenę dotychczasowej współpracy ze Starostwem oraz potrzeby i oczekiwania na przyszłość.  Do udziału w ankiecie zapraszamy także organizacje, które  do tej pory nie współpracowały z Powiatem Olkuskim - jesteśmy ciekawi Państwa pomysłów i oczekiwań dot. przyszłej współpracy.

Ankieta znajduje się tutaj

Prosimy o wypełnienie ankiety do 24 marca br.

Starostwo Powiatowe  w Olkuszu chce rozwijać współpracę  i grono  organizacji współpracujących. Prosimy Państwa o liczny udział w ankiecie !

 

Ewa Chromniak

Fundacja Biuro Ini cjatyw Społecznych