Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIK     PRZETARGU

 

    W dniu 16.02.2021r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został   I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek o numerach: działka nr 1231/11 o powierzchni 500m2 wraz z działką nr 1232/13 o powierzchni 141m2 - łącznie 641m2, położonych w Olkuszu przy ul. Ks. Prał. H. Januchty. Objętych Księgami wieczystymi nr: KR1O/00024213/4 (działka nr 1231/11) i KR1O/00039966/5 (działka nr 1232/13).

Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w pobliżu kościoła, dalsze otoczenie to  domy jednorodzinne i Osiedle Słowiki. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą i krzewami, teren równy, lekko pofałdowany. Dojazd do nieruchomości  bezpośrednio z drogi publicznej asfaltowej- ulicy Ks. Prał. H. Januchty. Kształt działki prostokątny. Szerokość działki umożliwia swobodną zabudowę. Dostęp do mediów możliwy od ul. Jasnej oraz ul. Miłej.

Nieruchomość wolna od obciążeń, nieruchomość wolna od zobowiązań.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza w rejonie ul. Księdza Prałata Henryka Januchty, zatwierdzoną Uchwałą Nr  XL/680/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  poz. 7074) działki nrnr  1231/11 i 1232/13 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: „1.M/U” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową”.

 

  1. Na przedmiotowy przetarg wadium  w wymaganej wysokości zostało wpłacone przez 1 oferentów i 1 oferent został dopuszczony do uczestniczenia w przetargu.

 

  1. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła: 142 000,00  zł .

 

  1. W przetargu osiągnięto cenę netto: 143 420,00zł netto (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych 00/100) powiększoną o podatek VAT 23% tj. 32 986,60zł  czyli razem do zapłaty brutto: 176 406,60zł. (słown ie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześć złotych 60/100).

                                                                                                                       &nbsp ;                                                           

  1. Nabywcą nieruchomości zostali: Katarzyna i Piotr Ćmiel.