Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIK   PRZETARGU

&nbsp ;

W dniu 16.02.2021r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości składającej się z  działki o numerze: 2020/2 o powierzchni 677m2, położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej. Księga wieczysta nr: KR1O/00007943/5.

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dalsze otoczenie zabudowa wielorodzinna.  Działka jest niezabudowana i ogrodzona z trzech stron ogrodzeniami nieruchomości sąsiednich. Powierzchnia równa, porośnięta trawą, krzewami oraz samosiejkami. Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta, posiada dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej, energet ycznej i gazowej.

Nieruchomość wolna od obciążeń, nieruchomość wolna od zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/131/2003 Rady Miejskiej w Olkuszu, z dnia 25.06.2003r. (Dz. U. Woj. Mał. Nr 247 z 2003r., poz 2910) -  działka nr 2020/2 w południowej części znajduje się w terenie oznaczonym symbolem – „13.MJU” - opisanym jako : „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi”  natomiast w północnej części znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „1RO” – opisanym jako:  „Tereny ogrodów”,  ponadto w  granicy terenu górniczego ZGH Bolesław.

 

  1. Na przedmiotowy przetarg wadium  w wymaganej wysokości nie zostało wpłacone przez żadnego oferenta.

 

  1. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła: 78 000,00zł. (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

 

  1. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.