Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 18.01.2021r. do dnia 07.02.2021r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

- działka nr 2560/9 o pow. 54m2 położona w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą,  na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 398,52zł brutto (tj. 6,00zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- użyczenie budynku położonego w Zawadzie przy Ochotniczej Straży Pożarnej  o łącznej powierzchni 38,25m2 z przeznaczeniem pod działalność statutową Koła Gospodyń Wiejskich na okres 1 roku;

- część działki nr 2328/3 o pow. 44m2 położonej w Olkuszu przy ul. K. K. Wielkiego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 324,72 zł brutto (tj. 6,00zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 1170/2 o pow. 9m2 położonej w Olkuszu przy ul. Miła z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 36,90zł brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- części działek nr 1777/37, 1777/52, 2714/3, 3162/37, 4483, 3619/8, 3353/79, 1820/14, 3353/89, 4431, 4442, 4450, 4563, 3693/12, 4466, 4478, 3721/39, 4489, 4457, 944/13, 120/3, 1119, 404, 223/3 położone w Olkuszu oraz na terenie Gminy Olkusz z przeznaczeniem pod pojemniki na odzież używaną na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w wysokości 2.400,00zł netto (tj. 100zł netto za pojemnik). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2638/4 o pow. 28m2 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 55,10zł brutto (tj. 1,60zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2115/29 o pow. 100m2 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod kiosk handlowy oraz zieleń na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: za działalność 273,06 zł brutto (tj. 6,00zł/m2 netto), natomiast za zieleń przy 50m2 98,40zł brutto (tj. 1,60zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: za działalność miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry, a za zieleń rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 1189/1 o pow.618m2m oraz działka nr 1188/1 o pow. 505m2 położone w Olkuszu przy ul. Miła z przeznaczeniem pod ogrody warzywno - owocowe na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 70,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 2148/6 o pow.26m2 przeznaczona pod zieleń przydomową oraz działki nr 2148/12, 2148/13 o łącznej pow. 550m2 z przeznaczeniem pod ogród przydomowy. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. za ogród w wysokości: 70,00zł, a za zieleń 51,17zł brutto (tj. 1,60zł). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 2115/37 o pow. 7000m2 położona w Olkuszu przy ul. Pakuska z przeznaczeniem pod gródki warzywno – owocowe, garaże, parkingi, składowanie oraz zamontowane urządzenia. Stawka czynszu zgodnie z  Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości za ogrody 60,00zł lub 70,00zł, za składowanie 0,50zł/m2 netto, za garaże 1,00zł/m2 netto, za parking 0,60zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat: za garaże, parkingi, składowanie oraz zamontowane urządzenia miesięcznie do 10 go każdego miesiąca z góry, a za ogród rocznie do 31 marca każdego roku z góry.

 

 

 W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu,  a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa,   przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.