Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zachęcamy uczniów  szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich z terenu miasta i gminy Olkusz do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat o tematyce

“Racjonalne ogrzewanie – łatwe oddychanie”.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji.  

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie zanieczyszczenia powietrza związanego ze spalaniem odpadów oraz niskiej jakości węgla w kotłowniach przydomowych oraz wpływu smogu na nasze zdrowie, a także rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych.

 Warunki udziału w konkursie określa REGULAMIN.

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu tel. 32 6260174.