Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu omówienia aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu olkuskiego związanej z rozprzestrzenianiem się nowego Koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników urzędów ustalono:

  1. Na stronach internetowych urzędów gmin oraz Starostwa zostanie utworzona specjalna zakładka o nazwie „KORONAWIRUS”, gdzie mieszkańcy będą mogli znaleźć bieżące informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu olkuskiego.

  2. Obsługa interesantów w urzędach gmin z terenu powiatu olkuskiego od dnia 16.03.2020 r. do odwołania, odbywać się będzie w najpilniejszych sprawach w godz. od 9:00 do 12:00. Wyłącznie w tych godzinach mieszkańcy będą mogli złożyć stosowne dokumenty, wnioski i podania na dziennikach podawczych oraz uiścić opłaty w kasach. Załatwianie większości spraw, które nie wymagają bezpośredniej wizyty w urzędach prosimy załatwiać poprzez kontakt telefoniczny i elektroniczny.

  1. Zabezpieczenie pomocy w formie produktów żywnościowych dla osób potrzebujących objętych kwarantanną należy do Ośrodków Pomocy Społecznej.

  2. Przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

  3. Udzielenie wsparcia osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV- 2 należy do Ośrodków Pomocy Społecznej.