Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logo

Trwają prace przy rewitalizacji Dolinki na Osiedlu Młodych. To miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców zmienia się nie do poznania. Niebawem rozpocznie się również przebudowa sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu. Oba zadania realizowane są w ramach jednego większego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Łączna wartość obu inwestycji to ponad 6 mln złotych, z czego 4,7 mln złotych pochodzi z unijnego dofinansowania.

Wracając do Dolinki - zakres całej inwestycji jest znaczny. Zagospodarowanie terenu obejmuje m.in. wykonanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej o łącznej powierzchni około 2561 metrów kwadratowych oraz budowę chodników o łącznej powierzchni około 2658 metrów kwadratowych. Poza tym projekt obejmuje budowę parkingu na 56 miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową o łącznej powierzchni około 1470 metrów kwadratowych, a także budowę boiska wielofunkcyjnego, boisk trawiastych i trzech miejsc wypoczynkowych. Teren Dolinki będzie oświetlony, zostanie wykonane odwodnienie, a poza tym na terenie Dolinki powstanie ogrodzony wybieg dla psów.

- Bardzo ambitny projekt rewitalizacji Dolinki sprawi, że stanie się ona miejscem integrującym pokolenia. Ogromnie cieszy zaangażowanie lokalnej społeczności, która znajduje kreatywne i ciekawe pomysły na to miejsce. Rewitalizacja oznacza także znaczną poprawę estetyki. Wszystko to możliwe jest dzięki temu, że skutecznie udało się nam pozyskać znaczne dofinansowanie – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Dolinka

Do tej pory wykonano – mocno wyczekiwany przez mieszkańców – parking wraz z odwodnieniem, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem. Powstała już specjalna rolkostrada, która na pewno ucieszy najmłodszych mieszkańców osiedla. Wykonano także większą część ścieżek rowerowych oraz część chodników z kostki. Na fragmencie jednego z chodników powstał nawet, ułożony z czerwonej kostki, napis „Dolinka”. Ostatnio wykonano betonową płytę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i trybunami. Na wiosnę, na betonowej płycie zostanie ułożona specjalna i bezpieczna dla użytkowników nawierzchnia z poliuretanu. Poza tym ułożono już kable zasilające oraz zamontowano większą część lamp parkowych, a także zasadzono część zieleni. Zdemontowano stare urządzenia zabawowe na placu zabaw i trwają dalsze roboty ziemne i przygotowawcze do wykonania nowoczesnego i spełniającego współczesne standardy placu zabaw wraz z chodnikiem i ogrodzeniem.

Dolinka

Do zakończenia inwestycji pozostało jeszcze wykonanie nawierzchni poliuretanowej na płycie boiska, a także montaż piłkochwytów, koszy do koszykówki, słupków i siatki do siatkówki oraz tzw. naświetlaczy. Trzeba jeszcze dokończyć budowę ścieżek rowerowych, chodników i miejsc przeznaczonych na odpoczynek wraz z ławkami oraz uzupełnić oświetlenie Dolinki. Przed wykonawcą jeszcze budowa placu wraz z zestawem do ćwiczeń street wotkout, wykonanie trybun przy boisku trawiastym, a także wybiegu dla psów z ogrodzeniem oraz schodów terenowych. Finałem będzie montaż tzw. małej architektury, w tym stojaków rowerowych, stołów do szachów, ławek i koszy na śmieci oraz, już na wiosnę, zasianie trawników i posadzenie zieleni, czyli drzew, krzewów oraz kwiatów.

Dolinka

Umowa na realizację tej inwestycji została zawarta 30 lipca 2018 r. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca przyszłego roku.

Rewitalizacja Dolinki nie tylko podniesie estetykę przestrzeni publicznych miasta, ale sprawi, że stanie się ona miejscem zabaw i uprawiania różnych form aktywności przez mieszkańców osiedla Młodych.

Na zakończenie projektu planowany jest m.in. piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla oraz „Weekend w Dolince”, czyli plenerowa impreza w Dolince. Przypomnijmy, że w trakcie realizacji projektu organizowane są spotkania z mieszkańcami osiedla w formie spacerów badawczych. W ich trakcie mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje dotyczące nie tylko realizowanego projektu, ale także pomysły na dalszą poprawę estetyki osiedla.

Cały realizowany przez Gminę Olkusz projekt „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych – Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne – zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR”, poza rewitalizacją Dolinki obejmuje także modernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych sportowych i integracyjnych. Wartość projektu to 6 285 058,29 zł, z czego  4 713 793,66 zł pokrywa dofinansowanie ze środków unijnych. Umowę o dofinansowanie tego projektu pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto 28 marca 2018 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.