Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Bardzo dobre informacje dla kierowców gminy Olkusz – dzięki staraniom władz udało się pozyskać dodatkowe fundusze na przebudowę ulicy Głowackiego w Olkuszu oraz dróg transportu rolnego w Zedermanie oraz Zawadzie. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 1,2 mln złotych. Realizację zaplanowano na ten rok.

- Aktywnie poszukujemy źródeł finansowania naszych inwestycji, dzięki czemu łatwiej jest nam przystępować do projektów bardziej wymagających finansowo. Pozyskane dofinansowanie pozwoli nam dokończyć przebudowę układu komunikacyjnego ulicy Głowackiego, co jest szczególnie ważne dla lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców i gości korzystających np. z atrakcji Silver Parku. Równie ważne są dla nas drogi transportu rolnego, które służą lokalnym społecznościom. Także w tym zakresie z roku na rok przystępujemy do kolejnych prac – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Promesa Głowackiego

Szacowany koszt remontu ul. Głowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą wynosi 2 445 306,87 złotych. Gmina Olkusz otrzymała na ten cel dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 222 653,00 złotych. Promesę z rąk Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika odebrał 17 czerwca Burmistrz Roman Piasnik. Zakres prac uwzględnia przebudowę włączenia do istniejącej drogi powiatowej ul. Długiej, przebudowę jezdni ul. Głowackiego, przebudowę i budowę chodników dla pieszych, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę zjazdów do ul. Głowackiego z przyległych posesji, przebudowę skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Spółdzielczą, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Głowackiego, budowę instalacji oświetlenia ul. Głowackiego oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej. Przetarg został już ogłoszony, a wszystkie prace mają zostać zakończone do końca października.

Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, Fundusz Dróg Samorządowych ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Oceny wniosków dokonywano mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Promesa Głowackiego

Kolejne dofinansowanie w wysokości 65 tys. złotych Gmina Olkusz uzyskała z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do pól. Na ten rok zaplanowano prace w Zawadzie i w Zedermanie. Wykonawcę prac powinniśmy poznać już niebawem, gdyż aktualnie trwa sprawdzanie złożonych w przetargu ofert.

Poza dobrymi wiadomościami związanymi z uzyskaniem dofinansowań na prace przy gminnych drogach, olkuski magistrat informuje również o rozstrzygnięciu przetargów na inne zadania drogowe, które zostaną w tym roku wykonane.

- To oczywiście nie wszystkie typowo drogowe przedsięwzięcia, które mamy zaplanowane na ten rok. Kolejne jeszcze nastąpią - w miarę przygotowania dokumentacji oraz rozstrzygnięć przetargowych w trybie zamówień publicznych – dodaje włodarz Olkusza.

Wyłoniono już wykonawców 5 zadań, które będą w najbliższym czasie realizowane:

  1. Przebudowa ul. Armii Krajowej w Olkuszu – budowa miejsc parkingowych

W zakres prac wchodzą w szczególności roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego w układzie warstw, ułożenie kostki brukowej oraz prace wykończeniowe i porządkowe. Całość prac wykonawca P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior wycenił na 169 729,24 zł.

  1. Utwardzenie traktu spacerowo - rowerowego oraz drogi zlokalizowanej na działce nr 441 w Zimnodole

W zakres prac wchodzą w szczególności roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego w układzie warstw, regulacja i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, ułożenie krawężników na ławie betonowej oraz kostki brukowej, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz prace wykończeniowe i porządkowe. Utwardzenie zostanie przeprowadzone przez konsorcjum firm: lider - Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik, partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LINK oraz Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych dr inż. Krzysztof Janik. Prace zostały wycenione na 97 574,28 zł.

  1. Utwardzenie ulicy Miłej w Olkuszu

W zakres prac wchodzą w szczególności roboty przygotowawcze, wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego, regulacja i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, wykonanie warstw ścieralnej z betonu asfaltowego oraz prace wykończeniowe i porządkowe. Utwardzenie zostanie przeprowadzone przez konsorcjum firm: lider - Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik, partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LINK oraz Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych dr inż. Krzysztof Janik. Prace zostały wycenione na 66 872,00 zł.

  1. Utwardzenie drogi dojazdowej – działka nr 282 w Podlesiu Rabsztyńskim

W zakres prac wchodzą w szczególności roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, zabezpieczenie poboczy, prace wykończeniowe i porządkowe. Zadania podjęła się firma P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior swoją pracę wyceniając na 24 039,32 zł.

  1. Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Witeradowie 20 018,15 zł

P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior

W zakres prac wchodzą w szczególności roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego w układzie warstw, ułożenie krawężników oraz obrzeży na ławie betonowej, ułożenie płyt ażurowych oraz prace wykończeniowe i porządkowe.

Wszystkie zadania, na które zostały już rozstrzygnięte przetargi, zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Co szczególnie ważne, wykonawcy zaproponowali długie terminy gwarancji, wynoszące 8 lat.