Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Podniosły charakter miały niedzielne uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej organizacje wojskowe, polityczne i społeczne z terenu dawnego Powiatu Olkuskiego, które wniosły wkład w dzieło odbudowy niepodległej Polski w 1918 roku. Kamienna tablica została umieszczona w ścianie pamięci olkuskiego Starego Cmentarza.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu odprawioną w intencji członków organizacji z terenu dawnego Powiatu Olkuskiego, które wniosły wkład w dzieło odbudowy niepodległej Polski w 1918 roku. Mszę koncelebrował ks. Mieczysław Miarka, proboszcz olkuskiej parafii św. Andrzeja. Podniosły charakter uroczystości dopełniało kilkanaście pocztów sztandarowych organizacji, instytucji i szkół oraz orkiestra dęta ZGH „Bolesław”. Następnie uczestnicy uroczystości w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, orkiestry wojskowej pod dyrekcją por. Agaty Ćwiklak, uczniów olkuskiego Liceum Mundurowego i pocztów sztandarowych przeszli ulicami miasta na Stary Cmentarz. Po odegraniu Hymnu Państwowego głos zabrał Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Połączyła nas wszystkich pamięć o tych, którzy nigdy nie mieli wątpliwości, że tylko wspólnie jesteśmy w stanie dokonywać historycznych zmian. Pamiątkowa tablica to symboliczny wyraz naszej wdzięczności mieszkańcom dawnego Powiatu Olkuskiego zaangażowanym w dzieło odzyskania niepodległości. Pamiętamy, że ziemia olkuska to ziemia bohaterów, którym nigdy nie był obojętny los ojczyzny. Winni im jesteśmy troskę o rozbudzonego ducha polskości i wzajemne porozumienie. - podkreślał w swoim wystąpieniu burmistrz Roman Piaśnik.

Następnie dr hab. Filip Musiał, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie odczytał list, jaki skierował do uczestników uroczystości Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Jak mówił, były różne drogi do niepodległości, ale zarówno ci, którzy z bronią w ręku walczyli o wolną Polskę, jak i Ci, którzy przez pracę organiczną budowali niepodległość i samorządność w swych małych ojczyznach stanowią dwie strony tego samego medalu.

Po przemówieniach, burmistrz Roman Piaśnik oraz dyrektor Filip Musiał odsłonili pamiątkową tablicę, którą poświęcił ks. dziekan Henryk Chmieła. Następnie uroczysty Apel Pamięci odczytał por. Adam Orczyk z 16. batalionu powietrzno-desantowego z Krakowa. Po salwie honorowej, delegacje władz samorządowych, posłów, organizacji społecznych oraz instytucji złożyły pod tablicą wieńce i wiązanki kwiatów. Jako pierwsza złożyła kwiaty delegacja władz Olkusza z burmistrzem Romanem Piaśnikiem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Kmitą. Po odegraniu przez orkiestrę wojskową Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz wojskowego marsza i wyprowadzeniu sztandarów uroczystość dobiegła końca. Warto podkreślić, że wzięli w niej udział także mieszkańcy i przedstawiciele gmin, które wtedy, przed stu laty tworzyły powiat olkuski.

Wśród kilkudziesięciu organizacji, jakie działały w latach 1914-18 na ziemi olkuskiej i przyczyniły się do odzyskania niepodległości były m.in. straże pożarne, organizacje pomocy społecznej, jak Komitet Ratunkowy Powiatu Olkuskiego, stowarzyszenia spożywcze, kulturalne i sportowe, samorządy, szkoły i skauting. Na wykonanej z piaskowca tablicy znajduje się pamiątkowy napis oraz orzeł legionowy i szkicowa mapa powiatu olkuskiego w dawnych granicach. Tablicę ufundowaną przez Instytut Pamięci Narodowej wykonał artysta plastyk Wiesław Nadymus.

Organizatorami uroczystości, nad którymi patronat honorowy objął Instytut Pamięci Narodowej, byli Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz dr hab. Filip Musiał, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Partnerzy: Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, 6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Krakowie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło w Olkuszu, Zespół Szkół w Olkuszu ZDZ w Katowicach i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Patronat medialny objęły redakcje Przeglądu Olkuskiego i Kuriera Olkuskiego.