Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

22 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Olkuszu VIII kadencji. Były to obrady szczególne dla nowo wybranych radnych oraz burmistrza, którzy złożyli ślubowania i otrzymali zaświadczenia o wyborze. W wyborach burmistrza zwyciężył Roman Piaśnik, ponownie ubiegający się na to stanowisko. Do ostatniej chwili zagadką był jednak skład prezydium Rady Miejskiej. Przewodniczącym został wybrany Łukasz Kmita, natomiast wiceprzewodniczącymi Małgorzata Postołek, Łukasz Piątek oraz Józef Filas.

I sesja RM

Obrady I sesji Rady Miejskiej w Olkuszu otworzył najstarszy z radnych VIII kadencji Wacław Chłosta, a przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu Katarzyna Stolarczyk wręczyła radnym elektom zaświadczenia o wyborze. Nowi rajcy złożyli również ślubowania.

I sesja RM

Gdy radni w tajnym głosowaniu wybrali spośród siebie przewodniczącego, ten stał się odpowiedzialny za prowadzenie dalszej części obrad. Wybrano również trzech wiceprzewodniczących: Małgorzatę Postołek, Łukasza Piątka i Józefa Filasa.

I sesja RM

Zwycięzca wyborów na burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik także otrzymał zaświadczenie o wyborze i złożył ślubowanie.

I sesja RM

- Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i honor, że po raz drugi mogłem jako burmistrz Miasta i Gminy Olkusz złożyć ślubowanie przed Państwem. Serdecznie dziękuję przede wszystkim mieszkańcom za to, że ponownie mi zaufali. Jest to dla mnie poważne zobowiązanie. Tym bardziej, że doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele wspólnej pracy nas czeka w ciągu najbliższych pięciu lat – mówił Roman Piaśnik w okolicznościowym przemówieniu. - Od dzisiaj tworzymy jedną drużynę, której zadaniem jest praca na rzecz Olkusza. Życzę z całego serca, aby wszystkie sprawy, o jakich będziemy decydować na tej sali, miały swój szczęśliwy finał. Wierzę, że cel mamy wspólny i jest nim pomyślny rozwój naszej Gminy. Przy dobrej woli znajdziemy również wspólna drogę, która nas do tego celu doprowadzi – dodał zwracając się do nowo wybranych radnych Rady Miejskiej.

I sesja RM

Na pierwszą sesję licznie przybyli goście, rodziny nowych reprezentantów miejskiego samorządu oraz przedstawiciele jednostek i instytucji podległych oraz współpracujących z magistratem, by złożyć gratulacje bohaterom dzisiejszego dnia.

Transmisja screen

 

Radni wybrali również składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej w Olkuszu.

 • Komisja Budżetowa
  • Przewodniczący: Maria Beszterdo
  • Członkowie: Arkadiusz Królewicz, Jan Kucharzyk, Wojciech Panek, Jolanta Gręda, Ewa Kiełtyka, Wacław Chłosta, Zbigniew Stach, Maria Beszterdo, Wojciech Ozdoba, Grzegorz Tomsia, Sebastian Tomsia, Przemysław Kwiatkowski, Łukasz Kmita
 • Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki
  • Przewodniczący: Przemysław Kwiatkowski
  • Członkowie: Maria Beszterdo, Zbigniew Stach, Józef Filas, Arkadiusz Królewicz, Małgorzata Postołek, Wojciech Panek, Apolinary Ćwięczek
 • Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków
  • Przewodniczący: Grzegorz Tomsia
  • Członkowie: Arkadiusz Królewicz, Grzegorz Tomsia, Wojciech Panek, Wojciech Ozdoba
 • Komisja Lokalowa
  • Przewodniczący: Ewa Kiełtyka
  • Członkowie: Józef Filas, Przemysław Kwiatkowski, Jarosław Gałka
 • Komisja Oświaty
  • Przewodniczący: Arkadiusz Królewicz
  • Członkowie: Maria Beszterdo, Łukasz Piątek, Małgorzata Postołek, Katarzyna Kamionka, Jarosław Gałka, Henryk Gamrat, Apolinary Ćwięczek
 • Komisja Praworządności i Samorządności
  • Przewodniczący: Wacław Chłosta
  • Członkowie: Sebastian Tomsia, Łukasz Kmita
 • Komisja Rewizyjna
  • Przewodniczący: Sebastian Tomsia
  • Członkowie: Maria Beszterdo, Jan Kucharzyk, Apolinary Ćwięczek, Przemysław Kwiatkowski
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej
  • Przewodniczący: Wojciech Panek
  • Członkowie: Łukasz Kmita, Józef Filas, Zbigniew Stach, Małgorzata Postołek, Ewa Kiełtyka, Apolinary Ćwięczek, Jerzy Kwaśniewski, Jan Kucharzyk, Henryk Gamrat
 • Komisja ds. Rolnictwa i Terenów Wiejskich
  • Przewodniczący: Jolanta Gręda
  • Członkowie: Łukasz Piątek, Jerzy Kwaśniewski, Grzegorz Tomsia
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  • Przewodniczący: Zbigniew Stach
  • Członkowie: Wojciech Ozdoba, Wojciech Panek, Wacław Chłosta
 • Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
  • Przewodniczący: Wojciech Ozdoba
  • Członkowie: Ewa Kiełtyka, Jolanta Gręda, Katarzyna Kamionka

 

Obrady Rady Miejskiej w Olkuszu są transmitowane na żywo. Relację można odnaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce Rada Miejska/Sesje RM/Transmisja na żywo.

 

Skład VIII kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu:

 1. Maria BESZTERDO
 2. Wacław CHŁOSTA
 3. Apolinary ĆWIĘCZEK
 4. Józef FILAS
 5. Jarosław GAŁKA
 6. Henryk GAMRAT
 7. Jolanta GRĘDA
 8. Katarzyna KAMIONKA
 9. Ewa KIEŁTYKA
 10. Łukasz KMITA
 11. Arkadiusz KRÓLEWICZ
 12. Jan KUCHARZYK
 13. Jerzy KWAŚNIEWSKI
 14. Przemysław KWIATKOWSKI
 15. Wojciech OZDOBA
 16. Wojciech PANEK
 17. Łukasz PIĄTEK
 18. Małgorzata POSTOŁEK
 19. Zbigniew STACH
 20. Grzegorz TOMSIA
 21. Sebastian TOMSIA