Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Krzysztof Baron - złożony 11 października 2018 r., uzupełniony 30 października 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN na działce 2115/26 obr. 0001 Olkusz, jedn. ewid. m. Olkusz, przy ul. Pakuskiej w Olkuszu. (pobierz)