Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

20 października w Centrum Kultury MOK odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego wydziału zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu. Wzięli w niej udział żacy, którzy zdecydowali się zdobywać wyższe wykształcenie w Srebrnym Mieście, władze uczelni oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Akademią. Władze samorządowe reprezentował burmistrz Roman Piaśnik.

Akademia WSB

- Dla burmistrza Olkusza to wielki zaszczyt móc uczestniczyć w inauguracji roku akademickiego wyższej uczelni w naszym mieście. Państwa obecność najlepiej świadczy o tym, że są wśród naszej społeczności młodzi, ambitni ludzie, którzy chcą zdobywać nową wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania, a tym samym w przyszłości zdobyć wymarzoną pracę. Z całego serca życzę wszystkim studentom i wykładowcom Akademii WSB pełnego intelektualnych wyzwań roku akademickiego. Niech czas poświęcony na naukę przyniesie Państwu satysfakcję oraz upragnione dyplomy – mówił Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Akademia WSB

W swoim przemówieniu prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia podkreślała dokonania i sukcesy Akademii WSB na przestrzeni minionych lat, nakreśliła plany na najbliższą przyszłość i doceniła współpracę z partnerami, m.in. z Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu.

Akademia WSB

Najważniejszym momentem inauguracji roku akademickiego był Akt Immatrykulacji, który poprowadziła prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. Po złożeniu ślubowania do grona Społeczności Akademickiej Akademii WSB zostali przyjęci studenci studiów pierwszego stopnia. 

Akademia WSB

Uroczysta inauguracja była również okazją do wręczenia wyróżnienia najlepszej studentce ubiegłego roku akademickiego. Otrzymała je Pani Sandra Maćkowska – serdecznie gratulujemy.

Akademia WSB

Na zakończenie niezwykle interesujący wykład pt. „Ewolucja zarządzania organiacją w kontekście zmian na rynku pracy" wygłosiła prof. nadzw. dr hab. Anna Francik  – Profesor w Katedrze Zarządzania Akademii WSB.

 

Źródło: własne/Akademia WSB

Zdjęcia: własne/Akademia WSB